Jatko-opinnot

Oulussa voidaan sopimuksen mukaan tehdä jatko-opintoja filosofisista teemoista eri pääaineiden puitteissa. Erityisen läheistä yhteistyö on ollut aate- ja oppihistorian kanssa, jossa on tehty useita merkittäviä filosofisia väitöskirjoja. Jotkut aate- ja oppihistoriasta väitelleet ovat jopa päätyneet ammattifilosofeiksi (mm. Kari Väyrynen, Vesa Oittinen, Martin Kusch). Filosofian jatko-opintoja voi toki siirtyä suorittamaan myös muissa suomalaisissa ja ulkomaisissa yliopistoissa – henkilökunta antaa mielellään lisäinformaatiota.

Viimeksi päivitetty: 18.3.2013