SIIN (Social Interaction and Involvement)

Kielellinen ja ei-kielellinen vuorovaikutus monikulttuurisessa arjessa

Hankkeessa tutkitaan monikulttuurisia vuorovaikutustilanteita ja kielellisiä epäsymmetrioita, joita arkisissa keskustelutilanteissa syntyy silloin, kun kaikki osallistujat eivät voi käyttää äidinkieltään. Tutkimme multimodaalisen keskustelunanalyysin ja kieliopillisen tarkastelun kautta sitä, miten ihmiset käyttävät monikielisiä ja kehollisia keinoja näissä vuorovaikutustilanteissa. Selvitämme, käytetäänkö tällöin kosketusta, eleitä, katsetta ja muita kehollisia keinoja oman osallisuuden parantamiseen ja yhteisymmärryksen saavuttamiseen.

Linguistic and bodily involvement in multicultural interactions

In this project, we study linguistically asymmetric, multicultural interactions involving migrants and native Finnish speakers. Migrants’ possibilities to use their native languages are limited in Finnish society, which leads to linguistic asymmetries in their everyday interactions. Combining different linguistic and bodily resources may help strengthen one’s involvement in everyday face-to-face interactions, which, in turn, form the basis of society at large.