Yhteistyö
Alueellinen yhteistyö
Kotimainen yhteistyö
Kansainvälinen yhteistyö

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -tutkimusryhmän tärkeimpiä suomalaisia yhteistyökumppaneita ovat yritysten lisäksi kotimaiset tekniset yliopistot (Tampere, Lappeenranta, Aalto) ja VTT sekä Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulut (lähinnä Oulun ja Lapin amk:t) ja pohjoisen ammattiopistot tapauksittain.

Kotimaiseen yhteistyöhön liittyy toiminta Suomen Hitsausteknisessä yhdistyksessä, jonka Materiaalit- ja tuotantofoorumia tutkimusryhmä vetää.