Micro Combined Heat and Power System for Households (H-CHP)

H-CHP -projekti on FMT -tutkimusryhmän vetämä kansainvälinen projekti. Sen tavoitteena on edistää ns. yhdistettyjen lämpö- ja sähköjärjestelmien (Combined Heat and Power, eli CHP) käyttöönottoa harvaan asutetuilla pohjoisilla alueilla. Hankkeessa käytettävät järjestelmät hyödyntävät uusiutuvaa biomassaa polttoaineena. Laitteen avulla tätä polttoainetta muunnetaan sekä lämmöksi että sähköksi yhtäaikaisesti. Euroopan pohjoisimmat alueet ovat täynnä erilaisia luonnonvaroja, mutta samalla niiden ilmasto tekee alueesta ankaramman muuhun Eurooppaan verrattuna. Tämä luo alueen asukkaille suuremman energiatarpeen. Luonnonvaroja on yritetty hyödyntää eri keinoin eriävillä tuloksilla, mikä on johtanut energiaköyhyteen ja kalliisiin sähkökustannuksiin alueella. Projektin tarkoituksena on luoda ratkaisu tähän energiaköyhyteen luomalla paikallisia luonnonvaroja hyödyntäviä CHP-järjestelmiä tuottamaan lämpöä ja sähköä harvaan asutettujen pohjoisien alueiden talouksille.

Sen rahoitus on Euroopan Unionin ylläpitämältä Interregin Pohjoinen periferia ja Arktis (NPA) -ohjelmalta. Koko hankkeen rahoitus on lähes 2 miljoonaa euroa.FMT -tutkimusryhmä toimii projektin päävetäjänä. Lisäksi projektissa on mukana Oulun ammattikorkeakoulu, Luulajan teknillinen yliopisto, Islannin yliopisto, University of the Highlands and Islands Lews Castle College ja Tigghean Innse Gall Skotlannista ja Energy Action Irlannista. Projektia voi seurata sen nettisivulta.


FMT ryhmän toiminta ja tulokset

Tutkimus ja kehitys

Projektit

Esimerkkejä

Henkilöstö

Yhteistyö ja rahoitus

Oppaat ja julkaisut

Opinnäytteet