Tehokkuutta monimenetelmävalmistuksesta (HYBRIDI)

FMT -tutkimusryhmän vetämässä HYBRIDI -hankkeessa tutkitaan erilaisten tuotantotekniikoiden soveltuvuutta 3D-tulostettujen metallikappaleiden jälkikäsittelyihin, käytettävyyden parantamiseen sekä räätälöityjen ominaisuuksien tuottamiseen hyödyntämällä Nivalan ELME Studion laiteympäristöä. Tavoitteena on luoda Nivalaan tehokkaasti 3D-tulostusta ja muita tuotantoteknologioita yhdistävä tuotanto- ja tutkimusympäristö, missä erilaisten valmistustekniikoiden vahvuudet integroidaan osaksi ainetta lisäävää valmistusprosessia.

Hankkeessa kehitetään 3D-tulostettujen metallikappaleiden jälkikäsittelyä siten, että valmiissa kappaleessa kohtaavat keveys, lujuus ja muut toivotut ominaisuudet mahdollisimman hyvin käyttötarkoitusta ajatellen. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään toimivia prosesseja ja käytäntöjä mm. laseravusteisiin 3D-tulostettujen metallikappaleiden jälkikäsittelyihin tekemällä koesarjoja mm. laserkarkaisuun, -pinnoitukseen ja lämpökäsittelyihin liittyen.

Tuloksena saavutetaan tutkittua tietoa ja osaamista eri tuotantoteknologioiden integroimisesta ainetta lisäävällä valmistusmenetelmällä tuotettujen kappaleiden valmistukseen, mikä vahvistaa tutkimus- ja tuotantoympäristön kykyä palvella alueen yrityksiä uusimmilla ja kilpailukykyisillä tuotantoteknisillä ratkaisuilla.

Hankkeessa ovat myös mukana Nivalan kaupunki, NIHAK ry, Mecapinta Oy, Mecaplan Oy, Senop Oy, Sievi-Tools Oy ja Suunto Oy. Hankkeen budjetti on 745 926 euroa ja sitä rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto yhdessä EU:n Euroopan aluekehitysrahaston kanssa.


FMT ryhmän toiminta ja tulokset

Tutkimus ja kehitys

Projektit

Esimerkkejä

Henkilöstö

Yhteistyö ja rahoitus

Oppaat ja julkaisut

Lisää toiminnasta