From Idea to Printing of Metal Products (I2P)

I2P pyrkii modernisoimaan tuotantoteollisuutta lisäämällä merkittävästi tietoa metallin 3D-tulostamisesta, ja sen käyttöä osien valmistuksessa. Tämä lisää tietoisuutta lupaavan tekniikan mahdollisuuksista sekä rajoituksista. Lähitulevaisuudessa on odotettavissa nopeutettua 3D-tulostuksen käyttöönottoa osana tuotantoa, mikä lisää työllisyyttä, kaupankäyntiä ja viehätysvoimaa alueella. Jokaisesta neljästä maasta osallistuu yksi yliopiston tutkimusryhmä ja PK-yritys tai -yhdistys, jotka täydentävät toistensa osaamista korkealuokkaisesti. Projektissa hankitaan metallien 3D-tulostin pilottikäyttöön, jolla testataan tekniikan sovellutuksia, mutta myös tapoja parantaa sen käyttöä. Teknologista, ekonomista ja ympäristöllistä tietoa kasvatetaan ja levitetään uuden yhteistyöalustan ja kehittyneiden web-konferenssien kautta monille yrityksille, joiden pohjalta nämä voivat luoda uusia lupaavia ideoita.

Projektipäällikkönä hankkeessa tomii Luulajan teknillinen yliopisto. Hankkeessa on osatoteuttajana FMT-tutkimusryhmän lisäksi Norjasta Tromssan yliopisto ja Saltvik Plogen As, Venäjältä Pohjoinen federaatioyliopisto ja Sozvezdie, Ruotsista Mekinor Metall Ab ja Suomesta Filtra Group Oy. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 011 500 euroa ja sitä rahoittaa Lapin Liitto yhdessä Kolarctic CBC -ohjelman kanssa.


FMT ryhmän toiminta ja tulokset

Tutkimus ja kehitys

Projektit

Esimerkkejä

Henkilöstö

Yhteistyö ja rahoitus

Oppaat ja julkaisut

Opinnäytteet