Opinnäytetyöt

Alla on listaus FMT-ryhmässä tehdyistä väitös-, diplomi- ja insinööritöistä.

Väitöskirjat:

Antti Järvenpää (2019) Microstructures, Mechanical Stability and Strength of Low-temperature Reversion-Treated AISI 301LN Stainless Steel Under Monotonic and Dynamic Loading

Diplomityöt:

1. Janne Hyyryläinen, Särmättävien ohutlevyosien valmistustarkkuuteen vaikuttavat tekijät ja niiden määritys, 2004
2. Niko Puikkonen, Mittausprosessin kehittäminen ohutlevytuotannossa, 2004
3. Albert Satorres, Bending Simulation Of High Strength Steel By Finite Elements, 2005
4. Juha Niemelä, Elektroniikkatuotannon mekaanisten osien työvälineet ja niiden valmistus, 2005
5. Jarmo Mäkikangas, Lasertyöstö elektroniikan mekaniikan tuotannossa, 2006
6. Anu Leiviskä, Lujien terästen särmäys, 2006
7. Jyri Paavola, Materiaalin kierrätys painevaluprosessissa, 2006
8. Antti Järvenpää, Särmätyn Optim 960 QC -teräslevyn kestävyys taivutusväsytyksessä, 2009
9. Mikko Hietala, Levytyökoneiden varustaminen tutkimustarkoituksia varten, 2009
10. Antti Määttä, Lujien terästen inkrementaalinen särmäys, 2009
11. Jani Kantola, Lujien terästen laseravusteinen leikkaus, 2010
12. Jari Niskanen, Taivutusväsytyskokeet ultralujien levymateriaalien käytettävyystutkimuksessa, 2010
13. Anna-Maija Arola, Ultralujan teräksen särmättävyyden FEM-mallinnus, 2010
14. Janne Lämsä, Muovatun levyn jäännösjännitysten mittausmenetelmien vertaaminen, 2010
15. Kari Kutuniva, Pistingeometrian vaikutus ultralujan teräksen lävistysvoimaan, 2011
16. Kimmo Illikainen, Laserhitsatun pyörähdyssymmetrisen kennorakenteen laadunvarmistus, 2011
17. Henri Kiuru, Ultralujien terästen käyttö dynaamisesti kuormitetuissa koneen rakenteissa, 2012
18. Toni Kiuru, Ultralujan teräksen paikallisen laserlämpökäsittelyn FE-mallinnus, 2014
19. Tero Jokelainen, Rakenteiden keventämisen DFMA-prosessi, 2016
20. Henri Niemi, DFMA-prosessi lujista teräksistä valmistettujen keveiden rakenteiden suunnittelussa, 2018

Insinöörityöt:

1. Janne Tolonen, Markkinatutkimus laserleikkauksen mahdollisuuksista Oulun Eteläisellä alueella,2006
2. Teemu Uusitalo, Robottitarrainten suunnittelu, 2006
3. Juha Eskola, Kustannustehokkaan tuotantoautomaation soveltaminen XY-pöytään, 2007
4. Heikki Lehtola, Ratkaisuvaihtoehdot ohutlevypinon tarttumisongelmaan, 2007
5. Juuli Eskola, Ultralujien ja muokkauslujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen levymateriaalien kustannukset ja saatavuus, 2008
6. Aimo Tiainen, 3D-lasersolun käyttöohjeet, 2008
7. Henri Tuomivaara, Metallintyöstölaserlaitteistojen nykytila ja kustannukset, 2008
8. Juha Rautakoski, Särmäyspuristin tutkimuskäyttöön, 2008
9. Aleksi Kangas, Leveyssuuntaan säädettävän särmäyspuristimen vastimen suunnittelu, 2009
10. Raimo Leinonen, Jäykät ja kevyet rakenteet ultralujilla teräksillä, 2009
11. Jukka Räsänen, Kosketuksettoman kulman mittaamisen menetelmät särmäyksessä, 2009
12. Jani Sirviö, Hitsauksen lasersäteenlähteet, tekniikan nykytila ja kustannustaso, 2009
13. Perttu Keskisarja, Tutkimuspuristimen instrumentointi, 2010
14. Jukka Kiiskilä, Laserhitsauksen lineaaripöytä, 2010
15. Jani Laaninen, Ultralujat teräksen uusiutuvien energioiden tuotantolaitteissa, 2010
16. Jyrki Ahtonen, Laserhitsauksen kannattavuusedellytykset piensarjatuotantona tehtävän ohutlevytuotteen kokoonpanossa, 2011
17. Janne Rundelin, Hitsausmenetelmän valinta kylmävalssatulle ohutlevylle, 2011
18. Jaakko Kämäräinen, Laseravusteisen särmäyksen edellytykset, 2012
19. Jussi Kinnunen, 3-akselisen linaaripöytien suunnittelu, 2012
20. Joni Metso, Käytönaikana säädettävä epäkeskotaivutusväsytyskone, 2012
21. Sami Jolma, Lämpösähköisten generaattoreiden käyttö, kehitys ja toiminta, 2013
22. Petri Taivainen, GSM-verkon kautta tapahtuvan laiteohjauksen tekniikka, 2013
23. Jani Päivärinta, Tesla-turbiini mikro CHP-laitteistossa, 2013
24. Anton Pelttari, Omakotitalon lämpöä ja sähköä tuottavat ratkaisut, 2013
25. Juha Eskola, Arduinon soveltaminen tuotantoautomaatioon, 2014
26. Jaakko Suorsa, Ydinvoima-alalle pyrkivän yrityksen johtamisjärjestelmään kohdistuvat viranomaisvaatimukset, 2015
27. Matias Kyllönen, Omakotitalokokoluokan Mikro CHP-laitokset, 2015
28. Juha Kantola, Nopeat lämpökäsittelyt erikoisterästen ominaisuuksien paikallisessa räätälöinnissä, 2015
29. Antti Visakova, Päästöjen vähentämistekniikat ja niiden sopivuus pienpolttolaitoksiin, 2015
30. Juho Purola, Sarjakoon vaikutus elektroniikan mekaniikan valmistusmenetelmiin, 2015
31. Mikael Tölli, Alapalokamiinan lämpötekninen laskenta, 2015
32. Susanna Ylimartimo, Omakotitalokohtaisen mikro-CHP-laitoksen höyrykattila, 2016
33. Jaana Karevuo, Yläpalokaminan lämpötekninen tarkastelu, 2017
34. Mikko Tahkola, Kiinteää biopolttoainetta käyttävä mikro-CHP-laitos pientalon energiantuotannossa, 2017
35. Tapio Saarinen, Mikro-CHP-laitoksen kattilan mitoitus, 2017
36. Tuukka Kumpulainen, Mikro-CHP-laitteiston mäntähöyrykoneen mitoitus, 2017
37. Mira Lappalainen, Mikro-H-CHP-laitoksen kattilaveden laatu, 2018
38. Toni Reiman, Erityyppisten kattiloiden tarkastukseen ja rekisteröintiin liittyvä lainsäädäntö, 2018

Opinnäytetöiden sähköiset versiot ovat saatavilla pyydettäessä.FMT ryhmän toiminta ja tulokset

Tutkimus ja kehitys

Projektit

Esimerkkejä

Henkilöstö

Yhteistyö ja rahoitus

Oppaat ja julkaisut

Opinnäytteet