Tutkimus ja kehitys

Tutkimus

FMT-ryhmän tutkimus hyödyntää tekniikan alan monia osa-alueita materiaalitekniikasta valmistustekniikkaan. FMT-ryhmä pyrkii tuomaan materiaalien hyvät ominaisuudet kustannustehokkaasti lopputuotteeseen saakka.

Tutkimuskohteina ovat mm. materiaalien karakterisointi ja räätälöinti, jolloin materiaalille voidaan suorittaa esimerkiksi erikoislämpökäsittelyjä induktion tai laserin avulla. Materiaalille voidaan myös suorittaa erilaisia pintakäsittelyjä ja mekaanista muovausta, kuten kylmämuovausta. Karakterisoinnin avulla materiaalista voidaan määrittää mm. staattinen ja syklinen lujuus, mikrorakenne, hitsattavuus ja muovattavuus.

Ryhmällä on myös vahva osaaminen eri työvaiheiden ja koneenosien suunnittelusta ja simuloinnista (kevyet ja kestävät rakenteet), sekä konepajaosaamisen hyödyntämisestä. Ryhmän laboratorio ja laitekanta mahdollistavat myös muovin ja metallin ainetta lisäävän valmistuksen, materiaalin hitsauksen sekä kustannustehokkaan tuotantoautomaation prototypoinnin.


Kehitystoiminta

Tutkimusryhmän osaamisalueita kehityksessä ovat testaus- ja pilotointiympäristöjen suunnittelu, sekä niiden toteutus ja käyttö. FMT-ryhmä osallistuu myös partneritoiminnan avulla teknologiakehitykseen uusimman teknologian käyttöönottamiseksi hyödyntäen fundamentaalisesta tutkimuksesta saatuja tuloksia. FMT-ryhmä toimii siis auttavana elementtinä uusimman tiedon siirtämisestä yrityksiin ja teollisuuteen, mutta myös poikkeuksellisten tutkimuskoejärjestelyiden kehittäjänä. Ryhmä tutkii mm. tulevaisuuden valmistusmenetelmiä ja materiaali-ilmiöitä yhteistyössä alan johtavien tutkimusryhmien kanssa.


Innovaatio

FMT-ryhmän tutkimus- ja kehitystyö pohjalta syntyy monesti uusia innovaatioita, jotka ovat myöhemmin sovellettu teolliseen käyttöön. Ryhmän tutkijat suunnittelevat yhdessä asiakkaan kanssa heidän omien tarpeiden pohjalta innovaatioita. Suunnittelun jälkeen osa prototypoidaan sovitulla valmistusmenetelmällä, kuten esimerkiksi 3D-tulostamalla. FMT-ryhmä järjestää myös innovaatio workshop -tapahtumia, jossa alan asiantuntijat keskustelevat uusimmista innovaatioista.


FMT ryhmän toiminta ja tulokset

Tutkimus ja kehitys

Projektit

Esimerkkejä

Henkilöstö

Yhteistyö ja rahoitus

Oppaat ja julkaisut

Opinnäytteet