Tulokset
Julkaisut
Opinnäytetyöt
Tapahtumat ja viestintä

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -tutkimusryhmän toiminnan tulokset näkyvät projekteissa julkaistuina raportteina, kansainvalisinä tieteellisinä julkaisuina, konfrenssiesityksinä, opinnäytetöinä ja erilaisina koerakenteina sekä prototyyppeinä.

Vuodesta 2004 vuoden 2014 loppuun mennessä ryhmässä on tuotettu yli 40 julkaisua ja yli 40 opinnäytetötä.

Ryhmän järjestämistä tapahtumista perintekkäin on vuosittain keväisin Nivalassa pidettävä FMT-päivä.