Toiminta
Palvelut yrityksille
Tutkimusalueet
Laiteresurssit
Projektit
Päättyneet projektit

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -tutkimusryhmä on toteuttanut vuosittan 1-3 suurempaa tilaustutkimushanketta ja useita pienempiä töitä maksullisena palvelutoimintana.

Tilaustutkimus ja maksullinen palvelutoiminta:
- Prototyyppien suunnittelu ja valmistus
- Suunnittelun valmistustekninen tuki
- Testaus ja kokeilupalvelut
- Materiaalikokeet (staattinen ja dynaaminen kestävyys, iskusitkeys, korroosio)
- Rakenteiden ja osien testaus sekä koekuormitukset

Julkisrahoitteiset tutkimushankeet:
- Hankevalmistelun tuki ja hankeaktivointi
- Kevyet ja kestävät rakenteet
- Kustannustehokas piensarja-automaatio
- Väsyttävää kuormitusta kestävät teräkset
- Erikoisterästen hyödyntäminen rakenteissa
- Tulevaisuuden tuotantojärjestelmät