Ilmoitus tentin keskeytyksestä tai estymisestä | Report form for technical problems, interruption in an electronic exam

Täytä tämä lomake mahdollisimman pian, mikäli tentin suorittaminen keskeytyy tai estyy teknisen vian, tenttitilassa tapahtuvan häiriön tms. syyn vuoksi. Ilmoituksesi perusteella tilanne tarkistetaan ja sinuun otetaan yhteyttä. Lomakkeen täyttäminen on edellytys sille, että sinulle voidaan antaa mahdollisuus suorittaa tentti uudelleen.

Huom. Tällä lomakkeella ei voi peruuttaa varausta eikä ilmoittaa tentistä luopumisesta. 

******

Fill this form up immediately if your exam has been interrupted or obstructed due to technical problems or interruption in the E-exam room. Filling this form is required if you want to renew the exam before grading. This form can't be used for cancelling the exam reservation.

Yhteystiedot | Personal information
Tenttitiedot | Exam information
Tentin uusinta | Retake

Last updated: 11.1.2019