Master's thesis

A Master's thesis is a research project in which student utilizes theory and research methods of the study field. The scope of the thesis is normally about 30 credits, which means about six months of full-time studying. Usually the thesis and thesis-related seminar work are scheduled in the last studying year. The seminar work is organized by the supervisor, who is usually the professor of the field. The length of a master's thesis is typically 50-80 pages, but more detailed instructions and learning objectives are written in the curriculum of each degree programme. The completed Master's thesis will be reviewed at Urkund plagiarism checker and then published after approval in the Laturi database. The faculty's dean of education accepts the theses. Students can read previously published master's theses at the Pegasus library. A Master student is also required to complete a maturity test. The maturity test is a written exam which evaluates the students command of the research topic and proficiency in Finnish, Swedish or English.

You can find instructions specific to your own study programme below.

In Faculty of Technology a congruent form and instructions are used for the making of Master’s thesis.

Supervising master’s thesis and subject -form must be filled at the early state of the process. The information must also be upload to the Laturi system.

You’ll find the instructions about the contents and structure of the Master’s thesis:

Master’s thesis is published in an electric form. Once the university supervisor has approved the thesis as completed, the student is given the permission to start the publishing process. All theses must be submitted for evaluation via the Laturi system of the Oulu University Library. If the name of the Master’s thesis changes during Master’s thesis working process, final name can be informed via study.technology(at)oulu.fi.

Get acquainted also with the evaluation criteria of the Master’s thesis:

Supervisor, first save the evaluation document on your own computer and then fill.

Maisterintutkintoa varten opiskelija laatii pro gradu -tutkielman, joka sisältyy pääaineen syventäviin opintoihin. Tutkielman laajuus on 40 op (logopediassa 30 op, tiedeviestinnässä 35 op). Tutkielman tavoite on kehittää tutkimuksen perusvalmiuksia. Tutkielma myös osoittaa myös opiskelijan kykyä rajata ja käsitellä valittua tutkimusongelmaa, valmiutta tieteelliseen ajattelutapaan, teorioiden ja tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen sekä kykyä tieteelliseen viestintään.

Huom! Kandidaatintutkinnon on oltava suoritettuna, ennen kuin pro gradu -tutkielman tarkastusprosessin voi aloittaa.

Kun pro gradu -tutkielmasi on valmis, ohjaajasi antaa sinulle luvan syöttää gradu Laturi‐järjestelmäänJos kandidaatintutkintosi on tässä vaiheessa vielä suorittamatta, et voi syöttää graduasi Laturiin.

Työn tulee olla PDF/A tiedostomuodossa (ks. Muuntaja), ja samalla syötät Laturiin työsi tiivistelmän.

Tiivistelmä tehdään samalla kielellä, jolla gradu on kirjoitettu ja se liitetään ”tiivistelmä (ensisijainen)” -kenttään. Jos gradun kieli ei ole suomi, ”tiivistelmä (toissijainen)” -kenttään liitetään myös suomenkielinen tiivistelmäteksti. Tiivistelmä on samalla maisterintutkinnon kypsyysnäyte. Jos gradun kieli ei ole suomi, kypsyysnäytteenä käsitellään toisijaiseen kenttään kirjoitettu tiivistelmä.

Tiivistelmästä tulee ilmetä

 • tutkielman aihe
 • tutkimuksen kohde, aineisto ja tarkoitus
 • käytetyt tutkimusmenetelmät (mikäli tutkimus on luonteeltaan teoreettinen ja perustuu tiettyyn kirjalliseen materiaaliin, on mainittava tärkeimmät lähdeteokset; mikäli tutkimus on luonteeltaan empiirinen, on mainittava käytetyt metodit)
 • keskeiset tutkimustulokset
 • tulosten perusteella tehdyt päätelmät ja toimenpidesuositukset

Tiivistelmän pituus on yksi A4-sivu  (välilyönteineen n. 3200 merkkiä, kirjasinkoko 12, riviväli 1,5).

Pro gradun tarkastajien on annettava lausuntonsa kuukauden kuluessa tarkastajien määräämisestä.

Koulutusdekaani hyväksyy pro gradu -tutkielmasi tarkastajien lausuntojen perusteella ja samalla kertaa gradun tiivistelmän maisterintutkinnon kypsyysnäytteenä.  Saat tiedon työn hyväksymisestä ja arvosanasta WebOodista hyväksymisen jälkeen. Sinulle lähetetään koulutuksen lähipalvelupisteestä tarkastajien lausunto sähköpostitse Oodissa ilmoittamaasi osoitteeseen.

Opiskelija voi pyytää tutkintolautakunnalta tutkielman arvosteluun oikaisua 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hänellä on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.

Lukukausien loppupuolella pro gradu -tutkielmien tarkastustyöt ruuhkautuvat, ja tarkastaminen saattaa kestää maksimiajan. Tämä on syytä ottaa huomioon valmistumista suunnitellessasi.

Sivuaineen tutkielma

Pääaineen tutkielman lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa maisterin tutkinnossasi tai sen jälkeen myös sivuaineestasi syventävät opinnot, joihin sisältyy joko sivuaineen tutkielma tai tutkielmatyyppisiä opintoja. Sivuaineen tutkielman tai tutkielmatyyppisen työn vaatimukset ovat soveltuvin osin samat kuin pro gradu -tutkielmassa, sillä myös sivuaineen syventävien opintojen tulee tuottaa aineen jatkokoulutuskelpoisuus.

Sivuaineen tutkielman aihe ja tutkimusongelma tulee rajata siten, että tutkielman työmäärä ei ylitä 20 opintopisteen laajuutta.

Sivuaineen tutkielman tarkastaja arvioi työn asteikolla 0—5. Palaute sivuaineen tutkielmasta annetaan samaan tapaan kuin palaute muista opintosuorituksista, ts. tutkielman hyväksyminen ei kuulu koulutusdekaanin tehtäviin. Kirjallista lausuntoa sivuaineen tutkielmasta ei edellytetä, mutta pyydettäessä tarkastajan tulee sellainen antaa.

Master's Thesis process

At Oulu Business School, the primary master's thesis supervision model is group supervision, which includes seminar work. Supervised master's thesis work in groups starts in autumn and enrolment for the study module will take place according to the instructions provided at the time.  At the initial stage of the group activities, a supervisor will be appointed for each student.

The supervision process has four stages: Topic selection, research plan, intermediate report and manuscript. Supervision is linked with these stages. During topic selection, students can discuss potential research topics with supervisors, for example, during their consultation hours or using some other agreed method.   Three other stages are primarily based on group supervision as well as individual supervision given within a group.  At these stages, students prepare their work to appropriate stage (research plan, intermediate report, manuscript), draw up the presentation materials and hold a presentation, on which the supervisor and the rest of the group as well as a possible opponent will comment.

An essential element of group supervision is that students learn by acquainting themselves with the work of other group members and by commenting on them. Other elements of the supervision process include presentation of your own work, performing as an opponent to someone else's work and commenting as a part of group supervision. Drawing up and holding a presentation are a part of the supervision process and supervision of the content of the thesis. In addition to verbal skills, summarizing of the content, pointing out the crucial arguments and the evaluation of your own work and the research process are crucial in the drawing up and holding the presentation with regard to content and supervision. In exceptional cases, the supervisor may organise return points related to these stages in other ways besides seminar presentations. Also in these cases, students provide the supervisor/the group in its entirety with the presentation and the abstract of that particular stage of the thesis for commenting. However, oral presentation of the thesis is required at the latest in the intermediate or manuscript stage in order to evaluate oral presentation skills (a measuring point of the learning objective of the master's degree programme).

Consequently, students commit to prepare three reports with presentations advancing the thesis work, perform as opponents to another student's thesis at least once and prepare a opponent report (A4 sheet) for the student whose work is discussed and to participate in seminar work in manner agreed with the supervisor.  Supervisors commit to comment on students' reports and presentations and, when needed, to provide additional supervision during their consultation hours and in accordance with their resources.

Individual work

Students, who do not participate in the above supervision process, may also work on their thesis independently.   In this case, the student forgoes the right for supervision in accordance with the supervision process. In independent work, students must have their research topic approved by the thesis supervisor appointed to them when they enrol for master's thesis work. After this, the student will work on the thesis independently. The supervisor will be normally available during consultation hours and during these meetings students will have the opportunity to present questions which the supervisor will answer based on information provided by the student. As a rule, these meetings do not include actual reading and commenting of the thesis. Once the student has finished the manuscript, he or she has to present it in a thesis seminar selected by the supervisor in order to evaluate his or her oral presentation skills.  The supervisor will give his or her comments on the manuscript after which the the student continues to work on the thesis in the way chosen by him or her and will deliver the thesis to the supervisor, wo will give a permission to upload the thesis in Laturi or demand additional corrections in the thesis.

In this alternative, students commit to working on their thesis independently and preparing a presentation based on their manuscript. Supervisors commit to answering questions presented by the student during their consultation hours and reading and commenting on the manuscript and presentation by the student.

As a rule, both the supervised master's thesis work and independent work follow the same schedule according to which a master's thesis will be completed in one academic year.

Enrolment for Master's Thesis

The next official enrollment period for Master's Thesis work when the supervisors are appointed is in spring 2020. If you want to start working before that, you must find the supervisor for your thesis yourself. When you have a supervisor, register for Master's Thesis work by contacting Master’s Program Director, University Lecturer Sinikka Moilanen (sinikka.moilanen(at)oulu.fi) (after 18.11.2019 Univesity Researcher Jaakko Simonen; jaakko.simonen(at)oulu.fi).

Next Master's Thesis info sessions will be also organized in Spring 2020.

Master's Thesis seminars

The stages and schedule of Master's Thesis work

Three mandatory reports:

 • Research plan (approx. 5 pages)
 • Intermediate report (approx. 30–40 pp. ~ theoretical part)
 • Manuscript (approx. 60–80 pp. ~ all chapters written once)

Supervisors will comment on these, which will help the work forward

Oral presentation will be evaluated during the presentation of either the intermediate report or the manuscript.

Instructions for opponents

 • Study the important research elements of the work in accordance with the evaluation criteria of master's theses and name two merits and two development suggestions related to the work.  Present and provide grounds for these four issues during your own turn in the seminar.
 • Prepare also an A4 document where you can collect various observations for the thesis writer (e.g. about mistakes, etc.)

Tools and Instructions

Instructions for thesis work

Oulu Business School guidelines for writing a Bachelor´s or Master´s thesis (in English)

A Microsoft Word template that can be used when writing a thesis, containing the correct page setup, styles and formatting:

Abstract template for a Master's thesis written in English:

Cover page for thesis written in English:

 • Cover page (rtf) (If not using the MS Word template; Cover page is included in the MS Word Thesis template)

Evaluation of the Master's Thesis

Evaluation of the Master's thesis is done according to Evaluation rubric.

In addition written and oral communication skills are evaluated in order to measure the learning goal of the master's program (these evaluations do not affect the grade of the thesis):

Published master´s thesis

Published master’s theses of Oulu Business School are available in Jultika – the open access repository.

 

 

Thesis Process

Instructions and forms

Who can supervise master's thesis?

 

Master's thesis plays a significant part in the master's studies. Its purpose is to prepare the student to work independently and to think critically. Therefore, guidance plays a smaller part than in the previous studies. Typically, a relatively extensive technical solution is developed in a master’s thesis. Even though some additional courses from the field of the thesis are sometimes demanded, the purpose is to get the student to use mainly the skills and knowledge acquired during her/his previous studies. In addition, the master's thesis trains the student in technical and scientific documentation.

Thesis Process: Process Diagram

Figure 1 below presents the general thesis process, with emphasis on the administrative issues and supervision. The process starts with defining the topic of the thesis and applying a formal approval for the topic from the degree programme committee head. You need to define the topic together with the customer and the supervisors. The topic, customer, and supervisors are filled into the form that is used to apply the approval of the topic.

Thesis process

The main part of the work is performed at the second stage, in writing the thesis and performing the actual work, for example, designing, building and testing a piece of software. When the thesis is ready, it is reviewed by the supervisors and modified by the student as necessary. When the supervisor gives permission, the student delivers the completed thesis to the Laturi system. At this stage, the student also needs to apply the degree certificate and perform some other tasks that are required from graduating students. The supervisors obtain the thesis from the archive and evaluate it. The degree programme committee accepts the grade and the faculty grants the degree.

The degree certificate needs to applied at least two weeks before the degree programme committee meeting dealing with the thesis. The thesis needs to be delivered to Laturi at least ten days before the meeting. More instructions on Laturi can be found from http://laturi.oulu.fi. The customer's evaluation form needs to be delivered at least one week before the meeting.

NB: The thesis topic needs to be entered into WebOodi, before the thesis can be delivered to Laturi. Starting in January 2013, thesis information will be entered to WebOodi automatically after the topic has been accepted by the degree programme head. For topics approved before 2013, please check from the study affairs office that your topic has been entered to WebOodi.

Studying after graduation?

Yes, you can continue studying after getting the M.Sc. degree and target Ph.D. degree.  See the page about postgraduate studies.

Instructions and forms

The Master’s Thesis Guide is the most important source of information, in addition to these pages, the supervisors, and the study affairs office:

Word document templates can be found here:

Latex template for the Master's Thesis can be found from Overleaf.

  The rest of this page lists milestones of thesis work; with short instructions and required forms for each of them.

  Applying the Topic

  Approval for the topic and permission to write in English is applied with the following forms:

  Writing the Thesis

  Please follow the instructions given in the Master's Thesis Guide. You can use the following title page template, or produce a similar one yourself:

  NB: The old title pages meant for the bound theses are not valid anymore. Electronic versions containing old type of title pages can not be accepted but the title page has to be corrected.

  Delivering the Thesis

  When the supervisor has given a permission, you need to deliver the thesis to the Laturi system - detailed instructions are available at Laturi's own web pages. When the thesis has been accepted, it is transferred to the university's archive and to the Jultika repository. The thesis will be publicly available on the internet, if you permit this wide publicity when delivering the thesis to Laturi. If not, the thesis will be available only at the Jultika workstations at the university libraries.

  NB: Thesis already bound (i.e. bound before 2013) can be delivered to the study affairs office as such. In such case, there is no need to deliver the thesis to Laturi.

  Evaluation

  The supervisor and the second examiner fetch the thesis from Laturi and evaluate it according to the following guidelines and write the evaluation to the following form:

  It is a good idea to check from the instructions what is required for the best grades!

  You need to deliver the following form to the customer (when not the department), who then writes thesis evaluation into this form:

  Applying Degree Certificate

  You need to attend the maturity test, and return all university library books, as well as keys, equipment, machinery, and tools belonging to the university.

  Application for degree studies is made in the OSAT system at the end of the studies, when all the studies included in the degree have been completed and see in WebOodi.

  Timetable for graduation during academic year 2019-2020

  There is no graduation ceremony in July. Students are welcome to join ceremony in August.

  Deadline for the thesis in LATURI Master´s or Bachelor's thesis in TUTO meeting Deadline for the degree certificate application Graduation date Graduation ceremony, the degree certificate is available
  19.6.2019 26.6.2019 Sat 24.8.2019 Sat 31.8.2019 Thur 19.9.2019
  22.8.2019 29.8.2019 Mon 23.9.2019 Mon 30.9.2019 Thur 17.10.2019
  26.9.2019 3.10.2019 Thur 24.10.2019 Thur 31.10.2019 Thur 14.11.2019
  23.10.2019 30.10.2019 Sat 23.11.2019 Sat 30.11.2019 Wed 18.12.2019
  27.11.2019 4.12.2019 Tues 24.12.2019 Tues 31.12.2019 Thur 16.1.2020
  11.12.2019 18.12.2019 Tues 24.12.2019 Tues 31.12.2019 Thur 16.1.2020
      Fri 24.1.2020 Fri 31.1.2020 Thur 20.2.2020
      Sat 22.2.2020 Sat 29.2.2020 Thur 19.3.2020
      Tues 24.3.2020 Tues 31.3.2020 thur 16.4.2020
      Thur 23.4.2020 Thur 30.4.2020 Thur 14.5.2020
      Sat 24.5.2020 Sat 31.5.2020 Tues 16.6.2020
      Thur 25.6.2020 Thur 30.6.2020 Thur 16.7.2020 (no ceremony)
      Fri 24.7.2020 Fri 31.7.2020 Thur 20.8.2020

  The last event in your M.Sc. studies is the graduation ceremony (Publiikki) where you will receive the degree certificate. You are supposed to dress formal black and you can have two guests. You will get an Alumni Pin. You can register to Publiikki, when you made applying for a degree in the OSAT system. 

  Feedback Questionnaire for those about to graduate and already graduated students

  Please answer the Academic Engineers and Architects in Finland organization (TEK) survey:

  https://my.surveypal.com/Vastavalmistuneiden_palautekysely_2019_OY

  he data will be used to develop The Computer Science and Engineering Degree Programme. Thank you in advance for your feedback! 

  Master's degree graduation schedule

  The Degree Program Committee (TUTO) meets about once a month (not July). At the beginning of the work The Degree Program Committee (TUTO I meeting) accepts the topic application form and the evaluated thesis. In addition, The Degree Program Committee (TUTO II meeting) will grant the degree based on the degree certificate request. Below is a scheduled checklist for the student and the supervisor. Check how much processing time is needed before the selected TUTO I and TUTO II meetings.

  1. STUDENT: Topic application 1 week before TUTO I (submit to the room TS107)
  2. SUPERVISOR: The supervisor gives permission to download the final thesis into Laturi by sending a message to study.itee@oulu.fi . Information to be provided in the message: Supervisor name and research unit, Second reviewer name, Student name, Title of thesis in Finnish and English (international students, English only), Thesis language (Finnish or English), it is a Bachelor's Thesis or a Master's Thesis. 10 calendar days before TUTO II
  3. SUPERVISOR AND STUDENT: Maturity test in examinarium.
  4. STUDENT: Thesis into Laturi 1 week before TUTO II
  5. SUPERVISOR AND SECOND REVIEWER: Evaluation of the thesis (Evaluation Form and Related Instructions). The completed evaluation form will be sent to the Student Affairs Office no later than 3 working days before TUTO II
  6. STUDENT, GRADUATION: Degree certificate application (OSAT), when all the studies included in the degree have been completed and see in WebOodi. The application should be accompanied by PSP approved by your tutor teacher (or education designer).
  7. STUDENT: The degree is given in “Publiikki” or it can be picked up from a study office on the Publiikki day if you do not go in Publiikki.

  Who can supervise master’s theses?

  1. Thesis supervisor (valvoja) can be a CSE, EE, or DCE professor, or a postdoc currently working at CSE
  2. Second examiner (toinen tarkastaja) can be a CSE professor, a professor from other fields (no restrictions to the field), or a postdoc currently working at CSE.
  3. Either the supervisor or the second examiner has to be a CSE professor, Docent, Senior Research Fellow or experienced Postdoctoral Researcher. However, also a member of CSE personnel who has previously been a CSE professor, can act in CSE professor's role in thesis supervision.
  4. A postdoc acting as the supervisor must have earlier experience on acting as the second examiner.
  5. Technical supervisor must have at least an M.Sc. degree.
  DCE = Department of Communications Engineering
  EE = Department of Electrical Engineering

   

  Eligible supervisors and second examiners from CSE

  Professors and postdocs listed below can supervise master theses. When a supervisor's expertise macthes your topic, please ask the supervisor in question first.

   

  Supervisor

  Expertise

   
  Alavesa, Paula location based mobile games, location-based media, virtual environments, mobile augmented reality, game design, game user research, player experience  
  Bordallo Lopez, Miguel computer vision, mobile/embedded vision, parallel programming, GP-GPU, vision systems engineering, real-time systems, thermal/infrared imaging, vision for healthcare/wellness, panorama imaging and multi-frame reconstruction  (Only in English)  
  Celentano, Ulrico interaction of natural and artificial intelligent entities incl. human-technology interaction, Internet of things, systems modelling, dependability, privacy protection. (Myös suomenkieliset työt)  

  Ferreira, Denzil

  human-computer interaction, mobile computing, ubiquitous computing, pervasive computing, context-awareness, mobile instrumentation (Only in English)

   

  Georgiev, Georgi

  Design creativity and design thinking topics, especially related to 3D fabrication, prototyping, and process of idea generation. (Only in English)

   
  Gilman, Ekaterina Ubiquitous computing, context-awareness, context modelling and reasoning, intelligent transportation systems (data management and analysis, applications). (Only in English)  

  Hadid, Abdenour

  biometric recognition, face analysis, machine learning, computer vision, pattern recognition, image and video processing, artificial intelligence, information processing, human behavior analysis, gait and gesture analysis, vision based individualized health care, embedded vision systems, new sensing technologies. (Only in English)

   

  Heikkilä, Janne

  machine vision, digital image processing, digital video processing, pattern recognition, statistical signal processing, signal analysis. (Finnish and English)

   
  Hosio, Simo Crowdsourcing, decision-making, public displays, digital advertising, human computer interaction.  

  Keskinarkaus, Anja

  multimedia, digital watermarking of audio, speech and images, digital watermarking methods for printouts, mobile applications taking advantage of watermarking methods. (Finnish and English)

   

  Kortelainen, Jukka

  biomedical engineering, neuroscience, pattern recognition, signal processing. (Finnish and English)

   
  Koskela, Timo    
  Kostakos, Panos Digital Humanities, computational criminology, crime sensing, human security, data mining, machine learning, decision support systems (Only in English)  
  Leppänen, Teemu internet of things, edge computing, embedded systems, wireless sensor networks, mobile computing, REST, distributed systems  

  Ojala, Timo

  networking, Internet, distributed systems, mobile computing, ubiquitous computing, multimedia, HCI. (Finnish and English)

   

  Oussalah, Mourad

  Natural Language Processing, Text Mining, Information Retrieval, Social Network, Cybersecurity, Artificial Intelligence. (Only in English)  
  Partala, Juha

  cryptography, cryptographic protocols, computational complexity, analysis of algorithms, information theory, biometric authentication, signal processing

   
  Peltonen, Ella ubiquitous computing, mobile computing, Internet of Things, crowdsensing, data analysis and applied machine learning, recommendation systems (Finnish and English)  

  Pirttikangas, Susanna

  situation awareness, context-aware computing, machine learning, pattern recognition, biometric identification, big data, open data, data mining, visual data mining, sensor signal processing, data analysis, internet of things, modelling user context and routines, activity reconition, gesture recognition, context-aware applications, sentient artefacts, intelligent transport. (Finnish and English)

   
  Pouke, Matti Virtual reality, mixed reality, web and native virtual environments, virtual cities, virtual tourism, information visualization, smart living environments.  

  Riekki, Jukka

  embedded software, Internet of Things, ubiquitous/pervasive computing, mobile computing, Internet applications, physical user interfaces, Web Services, knowledge-based systems, cloud computing. (Finnish and English)

   

  Röning, Juha

  embedded systems, software security, intelligent systems, robotics, data mining, big data. (Finnish and English)

   
  Sangi, Pekka computer vision, pattern recognition, signal processing  

  Seppänen, Tapio

  biomedical engineering, biomedical signal analysis and pattern recognition. (Finnish and English)

   

  Silvén, Olli

  signal processing, imaging, embedded systems, hardware architectures, machine vision, video coding, energy efficiency, real-time systems. (Finnish and English)

   
  Tamminen, Satu data mining, big data, data analysis, data science, descriptive and predictive modelling, industrial statistics, internet of things, machine learning, pattern recognition, quality improvement, statistical modelling  
  Tuovinen, Lauri knowledge discovery and data mining, databases and knowledge bases, knowledge representation and semantic computing, software engineering and software architecture, security and privacy in information systems, social and philosophical issues in computing  
  Visuri, Aku human-computer interaction, mobile computing, ubiquitous computing, pervasive computing, context-awareness, mobile instrumentation, attention, machine learning, wearable technologies, smart technologies

  Zhao, Guoying

  digital image & video processing, human motion tracking, action recognition, facial expression and micro-expression analysis, dynamic texture analysis, lip-reading, expressional face/lip animation, biometrics, surveillance. (Only in English)

  Evaluation Procedure and Requirements for Inspectors

  A Master's Thesis is evaluated by the Degree Programme Committee in the Department of Information Processing Science. Two inspectors, of which another is typically a supervisor, write a statement and propose a grade according to evaluation criteria (see instructions for theses). The Study Evaluation Group makes the decision. A student may request correction from the university examination board within 14 days from the day he/she was able to receive the results of the evaluation.

  The deadlines for delivering a thesis for evaluation are in the Degree Programme Committee's page.

  Requirements for Inspectors

  Proposed Grade Requirement for Inspectors
  1 Both holding at least master's degree
  2
  3
  4 One holding at least doctor's degree,
  another holding at least master's degree
  5

  If the proposed grade is 5, the evaluation requires two Study Evaluation Group meetings as follows:

  • In the first meeting, the Study Evaluation Group nominates a third inspector that is a professor, a docent, a doctor or a person holding equal competence. The third inspector must have adequate expertise on the domain of the thesis and/or the methods used in the thesis.
  • In the second meeting, the Study Evaluation Group decides the grade based on the statements.

  Students and supervisors must take into account the time taken by the evaluation procedure.

  For additional information, see Master's thesis seminar. (to be updated)

   

   

  Formal Instructions for Theses IPS

  Thesis template IPS

  Topics and supervisors

   

  Maturity Test for The Degree of Master of Science

  In case the student has in the course of his/her completed Bachelor level studies (or in the completed studies in a college or in the Master level studies) written a maturity test and proved his/her language skills in Finnish or Swedish, an abstract of the Master’s thesis will be accepted as showing the required competence instead of writing the text for the maturity test. The student has to write the abstract in a separate form that includes special guidelines for the maturity test. In this case the text does not have to prove the language skills of the student in Finnish or Swedish. However, the text must still show knowledge of the student's field of study.

  The abstract must include

  • the topic of the study;

  • the object of the study, material used and the aim of the study;

  • research methods used (If the study is theoretical in nature and is based on literature, the student must mention the most significant source texts. In case the study is empirical in nature, the student must mention the research methods used.);

  • the essential results of the study;

  • conclusion and suggestions for future actions based on the results; and

  • keywords.

  The abstract must fit on one page (font size 12, line height 1,5) and it has a cover sheet that needs to be signed by the student. Otherwise, the abstract is free-from and there is no official template.

  In the abstract the student will showcase and analyse the material of his/her study, research methods and results according to the guidelines above. The supervisor or faculty members who have been appointed to that role will assess the text written for the maturity test. The supervisor signs the abstract and delivers it to the secretary of Study assessment group (OAR). Finally, OAR will accept the maturity test. The text will be assessed with a pass/fail grading. No credits will be given for completing the maturity test.

  If the student has not demonstrated his/her language skills in Finnish or Swedish in his/her Bachelor's degree, or in some other his/her basic degree, the student must take the maturity test as required for the Bachelor's degree. In this case the student must demonstrate the required level of language. The rules for choosing the language are the same as for Bachelor's degree.

  Master's thesis is a important part of masters studies. It prepares students to independent engineering work without as intense guidance as in earlier studies. Master's thesis is typically a solution to a wide technical challenge.

  Essential information of the thesis work and writing process can be found from the attachments below.

  Essential points in the graduation process:

  • Master's theses are published online. Please study the University of Oulu Laturi instructions. Attachments below cover the process for Electrical Engineering and WCE, including theses' title pages.
  • Maturity test related to the MSc degree 521011S is first agreed with the thesis supervisor and it can be written in the examinarium.
  • The degree certificate application is submitted in the OSAT system

   

  Master's Thesis Guidelines

  Master's Thesis Word Template

  eGraduProcess

  ElectricalEngineering Titlepage

  Faculty of Information Technology and Electrical Engineering evaluation forms and instructions for Diploma Thesis supervisors:

  MSc Thesis Evaluation form

  Instructions for evaluation of diploma thesis

   

  Last updated: 17.10.2019