Graduation: Licentiate of Medicine

A Licentiate of Medicine is an academic degree of Medicine or Dentistry. The goal of the degree programme is to prepare students for a career as a physician as well as for professional and scientific post-graduate education. The scope of the studies is 360 ECT and duration is about 6 years. The studies include courses of medicine and internships improving expertise. Most of the courses are compulsory for all the students. In addition, students prepare a small-scale research project in the end of the studies.

Once all the required courses have been completed and added in the study register, the student may apply for graduation and a diploma in the OSAT-system. Remember to check the schedule for graduations! The diploma conferment ceremonies are held in the end of spring semester in the faculty.

After graduation, A Licentiate of Medicine can apply a license from National Supervisory Authority for Welfare and Health (Valvira) to work as a professional physician or dentist.

The University of Oulu offers the opportunity, for those who have com-pleted their master's degree in 2020, to study Open University courses at the University of Oulu free of charge during the academic year 2020-2021, read more on Students' news.

You can find instructions specific to your own study programme below.

Oulu Business School

Medicine

Laillistaminen lääketieteen lisensiaatin tutkinnon perusteella

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ( www.valvira.fi/) myöntää hakemuksesta henkilölle, joka on suorittanut lääkärin ammattiin johtavan peruskoulutuksen Suomessa, oikeuden harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 312/2011, 4§). Ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisen yhteydessä valmistunut lääketieteenlisensiaatti merkitään Valviran ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki).

Laillistus lääketieteen lisensiaattitutkinnon jälkeen

Ohje lääkäreille: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/hakemusohjeet/suomessa_koulutetut/laakarit

Sähköisen asioinnin hakemusohjeet: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/hakemusohjeet/suomessa_koulutetut/sahkoisen-asioinnin-hakemusohjeet

Dentistry

Laillistaminen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon perusteella

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ( www.valvira.fi/) myöntää hakemuksesta henkilölle, joka on suorittanut hammaslääkärin ammattiin johtavan peruskoulutuksen Suomessa, oikeuden harjoittaa hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 312/2011, 4§). Ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisen yhteydessä valmistunut hammaslääketieteen lisensiaatti merkitään Valviran ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki).

Perustutkinnon pohjalta tapahtuva laillistus koskee hammaslääkäreitä, jotka aloittavat hammaslääkärin tutkintoon johtavat opintonsa 1.8.2011 ( Laki yliopistolain 40§:n muuttamisesta 315/2011) tai jotka siirtyvät opiskelemaan 1.8.2013 lähtien 5,5 vuoden (330 op) pituiseen hammaslääkärin tutkintoon, johon sisältyy kuuden kuukauden pituinen käytännön syventävä harjoittelu ( muutos asetukseen yliopistojen tutkinnoista 351/2011). Hammaslääkäreille, jotka suorittavat yliopistolain 558/2009 mukaisen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon, myönnetään itsenäiset hammaslääkärin oikeudet 9 kuukauden terveyskeskuspalvelun jälkeen.

Laillistus hammaslääketieteen lisensiaattitutkinnon jälkeen

Ohje hammaslääkäreille: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/hakemusohjeet/suomessa_koulutetut/hammaslaakarit

Sähköisen asioinnin hakemusohjeet: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/hakemusohjeet/suomessa_koulutetut/sahkoisen-asioinnin-hakemusohjeet

Last updated: 16.11.2020