Bachelor's thesis

A Bachelor's thesis is a small-scale research project of the student’s own study field. The scope of the thesis and thesis-related seminar work is about 8-10 ECT. Typically, the length of the thesis is about 20-40 pages, but more detailed instructions and learning objectives are written in the curriculum of each degree programme. Bachelor students get guidance to the thesis work from the faculty’s researchers. The completed bachelor's thesis will be reviewed at Urkund plagiarism checker and then published after approval in the university’s Laturi database. Students can read previously published bachelor's theses at the Pegasus library. The bachelor student is also required to complete a maturity test. The maturity test is a written exam which evaluates the students command of the research topic and proficiency in Finnish, Swedish or English.

You can find instructions specific to your own study programme below.

The bachelor's thesis is part of the intermediate studies in the major subject. The thesis can be written independently or in pairs. In a pair or group work, it must be possible to identify and assess each student's independent share in the thesis. A bachelor's thesis is usually a theoretical work, in which you familiarize yourself with previous research and literature on your chosen topic. In some cases, however, the topic may be such that it is already possible to use empirical data at the bachelor stage. A significant part of the bachelor's thesis consists of information retrieval from various sources. For this reason, it is advisable to attend an information retrieval course organized by the library at the very beginning of your work on the thesis. More information about the course contents, timetables and registration can be found at the Oulu University Library website https://www.oulu.fi/library/node/40547.

The composition of a bachelor's thesis is supported through seminar work. During the academic year, you will be required to participate in a seminar where you will be presenting your research plan and, finally, your completed thesis. You should also act as an opponent to a bachelor's thesis plan and to a near-final thesis of another group member. The thesis group meets regularly during the academic year. The purpose of seminar work is to support the completion of bachelor's theses and to familiarize students with scientific discussion and argumentation.

Tekniikan kandidaatin tutkintojen opinnäytetyö on kandidaatintyö

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetöiden julkaisun periaatteet (kandidaatin tutkielmat, Pro gradu –tutkielmat, syventävien tutkielmat):

1) Opinnäytetyö, joka julkaistaan avoimella näkyvyydellä (Jultika) tai 2) Opinnäytetyö, joka julkaistaan rajatulla näkyvyydellä (Saltika):

Kaikki muut opinnäytetyöt paitsi artikkeleiksi aiotut, julkaistaan Oulun yliopiston kirjaston sähköisessä Jultika-julkaisuarkistossa avoimella näkyvyydellä tai rajatulla näkyvyydellä (Saltika) siten, että opinnäytetyö on luettavissa tietyillä kirjaston työasemilla. Työn ohjaaja (ja tarvittaessa tutkimusryhmän jäsenet) ja opinnäytetyön tekijä yhdessä päättävät minkälaiset tulokset avoimella tai rajatulla näkyvyydellä julkaistava opinnäytetyö sisältää. Valmis opinnäytetyö palautetaan tarkastajille arvioitavaksi sähköisen opinnäytetöiden tarkastus- ja julkaisujärjestelmän Laturin kautta (http://laturi.oulu.fi/).

Sähköinen opinnäytetyön palautusprosessi (Ohjeet opiskelijoille, tarkastajille ja hyväksyjille: http://laturi.oulu.fi)

 1. Kun opinnäytetyö on valmis, opiskelija täyttää ohjaajan kanssa lomakkeen opinnäytetyön tarkastajien ilmoittamisesta ja julkaisuluvasta. Lomakkeella ohjaaja antaa opiskelijalle luvan syöttää opinnäytetyön Laturi‐järjestelmään. Ohjaaja sopii opiskelijan kanssa opinnäytetyön julkaisutavan: julkinen julkaiseminen (Jultika) tai rajattu julkaisu (Saltika: luettavissa kirjaston päätteillä).
 2. Opiskelija toimittaa lomakkeen opintohallinnon palvelupisteeseen. Palvelupisteessä tiedot kirjataan Oodiin.  
 3. Laturi‐järjestelmä hakee ilmoitetut pohjatiedot Oodista (viive yön yli tietojen syöttämisestä oodiin).
 4. Opiskelija syöttää valmiin opinnäytteensä Laturi‐järjestelmään. Työn tulee olla PDF /A tiedostomuodossa. (Ks. https://muuntaja.oulu.fi)
 5. Tarkastajat saavat tiedon tarkastusta odottavasta työstä sähköpostiin. Kunkin tarkastajan tulee noutaa opinnäytetyö Laturista arviointia varten. Yliopiston ulkopuoliselle tarkastajalle työ toimitetaan sähköpostitse opintohallinnon palvelupisteestä.
 6. Tarkastajat kirjaavat lausuntonsa opinnäytetyön arviointilomakkeelle ja palauttavat lomakkeen allekirjoitettuna opintohallinnon palvelupisteeseen.
 7. Tutkinto-ohjelmavastaava/koulutusdekaani saa tiedon hyväksymistä odottavasta työstä sähköpostiin. Hänen tulee noutaa opinnäytetyö Laturista ennen hyväksymistä. Tutkinto-ohjelmavastaava/koulutusdekaani hyväksyy opinnäytteen kirjaamalla hyväksynnän opinäytetyön arviointilomakkeelle.
 8. Opiskelija saa tiedon työn hyväksymisestä WebOodista hyväksymisen jälkeen. 

Arvosteltavaksi hyväksytään vain sähköisesti palautettu opinnäytetyö. Hyväksymisen jälkeen työ siirtyy järjestelmästä yliopiston arkistoon sekä saataville avoimeen Jultika-julkaisuarkistoon. Rajatulla julkaisemisella (Saltika) työ on luettavissa kirjaston tiloissa määrätyiltä työasemilta.

Sähköisen opinnäytetyön palautuksen tuki: laturi@oulu.fi

3) Opinnäytetyö, joka julkaistaan painettuna opinnäytteenä (arkistoitava paperiversio):

Mikäli opinnäytetyö muodostuu artikkelista tai artikkeliksi aiotusta aineistosta, tulee arkistoitava paperiversio toimittaa koulutuksen lähipalvelupisteeseen. Valmis opinnäytetyö ja suomenkielinen yhteenveto palautetaan tarkastajille arvioitavaksi, jonka jälkeen tarkastajat arvioivat opinnäytetyön arviointilomakkeella.

Kypsyysnäyte (lääketiede, hammaslääketiede)

Kypsyysnäytteeseen pitää ilmoittautua vähintään viikkoa ennen tenttiä Exam-järjestelmässä (hae tentti opintojakson koodilla 040300A ja samalla varataan paikka Examinarium-tenttitilasta joko Kontinkankaalla tai Linnanmaalla. Tenttiin ei ilmoittauduta Weboodin kautta.
Ohjeet Examista löytyvät: http://www.oulu.fi/opiskelijalle/sahkoinententti
Käyttääkseen Exam-järjestelmää siihen tulee kirjautua sivulla: https://exam.oulu.fi ja hyväksyä käyttöehdot ennen kuin opettaja laatii kysymyksen. Tämä pitää tehdä vain ennen ensimmäistä sähköistä tenttimiskertaa

Terveystieteet:

Terveystieteiden kandidaatin tutkielman julkaisemisessa noudatetaan lääketieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetöiden julkaisun periaatteita:

1) Opinnäytetyö, joka julkaistaan avoimella näkyvyydellä (Jultika) tai 2) Opinnäytetyö, joka julkaistaan rajatulla näkyvyydellä (Saltika):

Kaikki muut opinnäytetyöt paitsi artikkeleiksi aiotut, julkaistaan Oulun yliopiston kirjaston sähköisessä Jultika-julkaisuarkistossa avoimella näkyvyydellä tai rajatulla näkyvyydellä (Saltika) siten, että opinnäytetyö on luettavissa tietyillä kirjaston työasemilla. Työn ohjaaja (ja tarvittaessa tutkimusryhmän jäsenet) ja opinnäytetyön tekijä yhdessä päättävät minkälaiset tulokset avoimella tai rajatulla näkyvyydellä julkaistava opinnäytetyö sisältää. Valmis opinnäytetyö palautetaan tarkastajille arvioitavaksi sähköisen opinnäytetöiden tarkastus- ja julkaisujärjestelmän Laturin kautta (http://laturi.oulu.fi/).

Sähköinen opinnäytetyön palautusprosessi (Ohjeet opiskelijoille, tarkastajille ja hyväksyjille: http://laturi.oulu.fi)

 1. Kun opinnäytetyö on valmis, opiskelija täyttää ohjaajan kanssa lomakkeen opinnäytetyön tarkastajien ilmoittamisesta ja julkaisuluvasta. Lomakkeella ohjaaja antaa opiskelijalle luvan syöttää opinnäytetyön Laturi‐järjestelmään. Ohjaaja sopii opiskelijan kanssa opinnäytetyön julkaisutavan: julkinen julkaiseminen (Jultika) tai rajattu julkaisu (Saltika: luettavissa kirjaston päätteillä).
 2. Opiskelija toimittaa lomakkeen opintohallinnon palvelupisteeseen. Palvelupisteessä tiedot kirjataan Oodiin.  
 3. Laturi‐järjestelmä hakee ilmoitetut pohjatiedot Oodista (viive yön yli tietojen syöttämisestä oodiin).
 4. Opiskelija syöttää valmiin opinnäytteensä Laturi‐järjestelmään. Työn tulee olla PDF /A tiedostomuodossa. (Ks. https://muuntaja.oulu.fi)
 5. Tarkastajat saavat tiedon tarkastusta odottavasta työstä sähköpostiin. Kunkin tarkastajan tulee noutaa opinnäytetyö Laturista arviointia varten. Yliopiston ulkopuoliselle tarkastajalle työ toimitetaan sähköpostitse opintohallinnon palvelupisteestä.
 6. Tarkastajat kirjaavat lausuntonsa opinnäytetyön arviointilomakkeelle ja palauttavat lomakkeen allekirjoitettuna opintohallinnon palvelupisteeseen.
 7. Tutkinto-ohjelmavastaava/koulutusdekaani saa tiedon hyväksymistä odottavasta työstä sähköpostiin. Hänen tulee noutaa opinnäytetyö Laturista ennen hyväksymistä. Tutkinto-ohjelmavastaava/koulutusdekaani hyväksyy opinnäytteen kirjaamalla hyväksynnän opinäytetyön arviointilomakkeelle.
 8. Opiskelija saa tiedon työn hyväksymisestä WebOodista hyväksymisen jälkeen. 

Arvosteltavaksi hyväksytään vain sähköisesti palautettu opinnäytetyö. Hyväksymisen jälkeen työ siirtyy järjestelmästä yliopiston arkistoon sekä saataville avoimeen Jultika-julkaisuarkistoon. Rajatulla julkaisemisella (Saltika) työ on luettavissa kirjaston tiloissa määrätyiltä työasemilta.

Sähköisen opinnäytetyön palautuksen tuki: laturi@oulu.fi

3) Opinnäytetyö, joka julkaistaan painettuna opinnäytteenä (arkistoitava paperiversio):

Mikäli opinnäytetyö muodostuu artikkelista tai artikkeliksi aiotusta aineistosta, tulee arkistoitava paperiversio toimittaa koulutuksen lähipalvelupisteeseen. Valmis opinnäytetyö ja suomenkielinen yhteenveto palautetaan tarkastajille arvioitavaksi, jonka jälkeen tarkastajat arvioivat opinnäytetyön arviointilomakkeella.

Kirjallinen kypsyyskoe, kandidaatin tutkielma: ks. opintojaksokoodi ja opintojaksokuvaus oman tutkinto-ohjelmasi opinto-oppaasta. Mikäli sinun tulee opetussuunnitelmasi mukaisesti suorittaa kandidaatin tutkielman kypsyysnäyte, se suoritetaan ohjaajan kanssa sovitusti sähköisenä tenttinä (ks. kypsyysnäyte).  

Ohjeet kandidaatin tutkielmaa varten 

Kandidaatin tutkielman arviointikriteerit

Kirjallisten töiden ohje

Opinnäytetöiden tarkastajien nimeämislomake

Kandidaatintyön voi tehdä omasta tai annetusta aiheesta kandidaattiopintojen aikana.

Suositeltava työn aloittamisaika on kolmannen lukuvuoden alkaessa tai joululta, tai jopa jo toisen vuoden loppupuolella.  Opinnäyte on laajuudeltaan 8 opintopistettä, mikä tarkoittaa reilun viiden viikon täysipäiväistä työtä sisältäen raportin kirjoittamisen.

Kandidaatintyö aloitetaan kandidaatintyöinfossa tai sen jälkeen. Työn voi aloittaa muunakin ajankohtana keskustelemalla aiheesta omaopettajan kanssa ja/tai ottamalla yhteyttä seuraaviin yhteyshenkilöihin:

Energia- ja ympäristötekniikka Eva Pongracz / Lisätietoa aiheista
Bioprosessitekniikka Johanna Panula-Perälä / Lisätietoja aiheista
Kemiallinen prosessitekniikka Jani Kangas / Lisätietoa aiheista
Kuitu- ja partikkelitekniikka Elisa Koivuranta / Lisätietoja aiheista         
Ympäristö- ja kemiantekniikka Kaisu Ainassaari / Lisätietoja aiheista
Prosessimetallurgia Eetu-Pekka Heikkinen/ Lisätietoja aiheista                
Systeemitekniikka N.N./ Lisätietoja aiheista           
Säätötekniikka Aki Sorsa                  
Vesi- ja yhdyskuntatekniikka Heini Postila/ Lisätietoja aiheista                                                                                             

Kun työlle löytyy aihe ja sen aloittamisesta sovitaan, täytetään sopimus kandidaatintyöstä, joka palautetaan opintoneuvojalle (skannattu versio sähköpostiin on ok). Työn loppuvaiheessa ohjaaja tarkistaa sopimuksen tiedot ja ilmoittaa tiedekunnan palvelupisteeseen muuttuneet tiedot (työn nimi). Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen (suorittamisesta sovitaan työn valvojan kanssa) ja lataa työnsä Laturi-järjestelmään. Kypsyysnäytteellä osoitetaan perehtyneisyys opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taito. Valmiin työn voi halutessaan kansittaa (ohjaajille ja itselle). Laturista ohjaaja avaa valmiin työn ja kirjoittaa siitä sanallisen arvioinnin (lausunnon), joka liitetään opiskelijan tutkintotodistukseen.

Importance of the Bachelor’s Thesis

In our two-stage degree system, both bachelor’s and master's degrees are culminated with a thesis work. The bachelor's thesis is an independent study demonstrating the student’s ability to scientific thinking and writing. The aim is that the student applies the skills and knowledge acquired during the studies in problem solving and technical documentation. The student can perform a literature survey, or develop a piece of software, a device, or an algorithm, for example. A bachelor’s thesis is a public document; hence no confidential information should be included in the thesis.

Requirements for the Bachelor’s Thesis

In the Degree Programme of Computer Science and Engineering, we have two alternative ways to carry out the thesis which are

1. Independent thesis from a topic agreed with the supervisor (8 ECTS)

or

2. Embedded Software Project (521275A, 8 ECTS) course.

In addition to writing the bachelor's thesis, the student must pass the "Technical Communication" course (900060A, 2 ECTS) and attend to the maturity test.

In the case of the independent thesis, the student must follow the writing instructions described later in this page. Independent bachelor's theses are graded using the scale Pass/Fail.

Embedded Software Project is usually made in groups and therefore the personal contribution of the student must be clearly addressed. In this format, the thesis is graded using the scale 1-5.

How to Start Writing a Thesis?

Bachelor thesis work can be started during the 3rd year of the studies. The student needs to find a supervisor for the thesis before starting the work and agree the topic with her/him. The topic can be related to the research performed at the department, or suggested by the student her/himself. The thesis can be also made to a company, if the supervisor approves the topic.

After the topic has been agreed, the student and  the supervisor should agree the schedule for meetings. At minimum, one meeting should focus on the table of contents at the beginning of the work and one meeting should focus on reviewing the completed thesis at the end. When the topic is related to the research at the department, more frequent meetings are common.

The supervisor should belong to the teaching or research personnel in the research groups of Computer Science and Engineering. In the course based bachelor’s thesis the assessment is made by the course instructor. See the full list of eligible supervisors

The Writing Process

The bachelor's thesis is documented in the same way as  master's theses. However, the bachelor's thesis is typically shorter, 20-40 pages long.

Bachelor’s Thesis can also be conducted as a group work as long as it is considered in the scope of the work. For example the scope for a three person’s group must equal to the amount of work in 8 ECTS points. For this reason, report is expected to be longer, near Master’s Thesis length. A three person’s group should aim at 40-50 pages. This means broader coverage in literature review, implementation and discussion sections. 

When writing the thesis, you can follow the Master's Thesis Guide:

The following file contains the Word template for the bachelor’s thesis.

These templates must be used in all theses uploaded to Laturi starting from 1.1.2015. Old templates are not accepted!

Permission to upload the thesis is given by the supervisor. All theses are uploaded to Laturi in the electronic form (http://laturi.oulu.fi/). Use the following naming of the file <year><month><surname>bachelorsthesis.pdf.

See also the thesis instructions for Electronic theses at the University of Oulu. (http://libguides.oulu.fi/theses)

 

Timetable for graduation during academic year 2019-2020

There is no graduation ceremony in July. Students are welcome to join ceremony in August.

Deadline for the thesis in LATURI Master´s or Bachelor's thesis in TUTO meeting Deadline for the degree certificate application Graduation date Graduation ceremony, the degree certificate is available
19.6.2019 26.6.2019 Sat 24.8.2019 Sat 31.8.2019 Thur 19.9.2019
22.8.2019 29.8.2019 Mon 23.9.2019 Mon 30.9.2019 Thur 17.10.2019
26.9.2019 3.10.2019 Thur 24.10.2019 Thur 31.10.2019 Thur 14.11.2019
23.10.2019 30.10.2019 Sat 23.11.2019 Sat 30.11.2019 Wed 18.12.2019
27.11.2019 4.12.2019 Tues 24.12.2019 Tues 31.12.2019 Thur 16.1.2020
11.12.2019 18.12.2019 Tues 24.12.2019 Tues 31.12.2019 Thur 16.1.2020
10.1.2020 17.1.2020 Fri 24.1.2020 Fri 31.1.2020 Thur 20.2.2020
7.2.2020 14.2.2020 Sat 22.2.2020 Sat 29.2.2020 Thur 19.3.2020
6.3.2020 13.3.2020 Tues 24.3.2020 Tues 31.3.2020 thur 16.4.2020
10.4.2020 17.4.2020 Thur 23.4.2020 Thur 30.4.2020 Thur 14.5.2020
12.5.2020 19.5.2020 Sat 23.5.2020 Sat 31.5.2020 Tues 16.6.2020
16.6.2020 23.6.2020 Thur 25.6.2020 Thur 30.6.2020 Thur 16.7.2020 (no ceremony)
16.6.2020 23.6.2020 Fri 24.7.2020 Fri 31.7.2020 Thur 20.8.2020
13.8.2020 20.8.2020 Mon 24.8.2020 Mon 31.8.2020 Thur 17.9.2020
10.9.2020 17.9.2020 Wed 23.9.2020 Wed 30.9.2020 Thur 15.10.2020
8.10.2020 15.10.2020 Sat 24.10.2020 Sat 31.10.2020 Thur 19.11.2020
12.11.2020 19.11.2020 Mon 23.11.2020 Mon 30.11.2020 Thur 17.12.2020
10.12.2020 17.12.2020 Thur 24.12.2020 Thur 31.12.2020 Thur 14.1.2021

 

The studies include a Bachelor’s thesis of 7 credits for students aiming for a Bachelor’s degree and a Master’s thesis of 30 credits for students aiming for a Master’s degree.

Bachelor’s thesis, 7 credits (811383A)

The Bachelor’s thesis that is part of the Bachelor of Science degree demonstrates that the student is intimately familiar with the subject matter of their thesis and has the ability to conduct academic communications. The thesis may contain an empirical section and a written research section, or just an essay based on literature. The Bachelor’s thesis is assessed as passed or failed.

Thesis Supervisors and Topics

The instructions of Bachelor's thesis and how to apply for a Bachelor's seminar be found in the Moode workspace.

Archeology: Bachelor's seminar and Bachelor's thesis

A student with archaeology as their major should start the Bachelor’s seminar and the drafting of their own Bachelor’s thesis during the autumn term of their third year of studies. To successfully complete the course, you must attend a minimum of 80% of the sessions.

The theme of the module is public understanding of science and the reporting of biochemical research using different methods and for different audiences. During the course students will learn on a general level about different fields of biochemistry and their specific questions, orientation of biochemical research and organization of research into projects. Practical exercises will contain presenting of a given subject in different forms, which may be a talk, a short article, a poster, a press release or a research proposal. A literature report will be written as well as a popularized presentation of it. In addition the course is linked to the module Ruotsin kieli (Swedish language).

Students should be able to execute a project to produce a thesis type of output, be well aware of current research trends in biochemistry, be able to critically select knowledge from the literature, be able to discuss and debate scientific results, and be able to choose and evaluate proper form of presenation for each purpose.

 

DEGREE PROGRAMME IN MEDICAL AND WELLNESS TECHNOLOGY

GRADUATION IN SUMMER 2020 - BACHELOR´S DEGREE

 

Graduation in June 30th

Graduation in July 31st

Thesis reviewed by supervisors and modified by student

         10.6.2020

Need to ask to supervisors because of holidays.

Thesis to Laturi

         17.6.2020

Need to ask to supervisors because of holidays.

Contact to PSP advisor

         17.6.2020

             17.6.2020

Thesis evaluation by supervisors

         24.6.2020

             24.7.2020

Maturity test:

         25.6.2020

             24.7.2020

All studies

registered in

WebOodi

         25.6.2020

             27.7.2020

Degree Application in OSAT:

         24.6.2020

             24.7.2020

 

For possible further questions kindly contact study.medicine(at)oulu.fi. 

Last updated: 24.6.2020