Lomakkeet: harjoittelu | Forms: Traineeships

Lähetä lomakkeet koulutuksen lähipalveluihin. | Send forms to Faculty Study Affairs.

Suomessa: | In Finland:

Erasmus+ Traineeships:

Edustusto- ja kv-harjoittelu: | Embassy, Work Placement outside Europe:

 

Please, download the file on your PC. Open the PDF-file using Adobe Acrobat Reader DC. Choose Fill & Sign to add text.  Read more advice here.

Last updated: 27.2.2019