2A Hyvinvointi ja monilukutaito

Tässä lasten fyysistä aktiivisuutta ja hyvinvointia tarkastelevassa osahankkeessa tutkitaan lasten tarvetta toiminnalliseen työskentelyyn ja liikkumiseen sekä lasten liikkumisen ja levon toteutumista heidän vuorokausirytmissään Polar Active -teknologiaa hyödyntäen. Tutkimusta tehdään yhteistyössä mm. Polar Electro Oy:n kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää uutta teknologiaa ja pelillisyyttä hyödyntävä pedagoginen toimintamalli lasten fyysisen aktiivisuuden edistämiseen, sekä rakentaa lasten hyvinvointia edistävää koulukulttuuria yhdessä koulujen opetushenkilökunnan kanssa. Samalla, kun hankkeessa on luotu mahdollisuuksia oppilaiden fyysisen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen, on luotu myös ympäristö, jossa lapsilla on tilaisuus oppia monilukutaitoja heille merkityksellisissä yhteyksissä. Lapset ovat voineet tarkastella omaa fyysistä aktiivisuuttaan erilaisissa visuaalisissa ympäristöissä niin yksilöllisesti kuin yhteisöllisesti. 

Viimeksi päivitetty: 26.2.2014