1A kOuluTV

kOuluTV - silta yli mediakuilun -osahankkeen tavoitteena on edistää vuorovaikutteisten medioiden käyttöä opetuksen tukena ja saada mediakasvatus osaksi tulevaisuuden koulun kaikkea toimintaa. Sirkka Laitisen (2007) mukaan mediaa opitaan parhaiten mediaa itse tuottamalla. Tätä näkemystä soveltaen ajateltiin, että tuottamalla mediasisältöjä vertaisryhmissä ja julkaisemalla tuotoksia koulukontekstissa toimivassa verkkotelevisiossa lapset ja nuoret oppivat parhaiten kriittistä ja vastuullista mediankäyttöä sekä verkkomedian pelisääntöjä. Lue lisää...   

Tutkimustulosten valossa kOuluTV-verkkotelevisiota, informaalin ja formaalin oppimisympäristön yhdistävää, autenttista jakelualustaa, voidaan pitää oivallisena dialogisen julkisuuskasvatuksen oppimisympäristönä, johon sisältöä tuottaessaan oppijat saavat tutustua median pelisääntöihin.

 

http://www.slideshare.net/palunen/koulutv-infomerikoski130917

 

Viimeksi päivitetty: 24.11.2014