Oppimisen ja opettamisen tukeminen tulevaisuuden koulussa

Tulevaisuuden koulussa paitsi opettajankoulutus, myös kehittyvä opettajuus perustuu tutkimustietoon. Tämä osahanke toteutettiin dosentti Seppo Laukan johdolla yhteistyössä teknillisen ja humanistisen tiedekunnan kanssa. Hankkeen päämääränä oli kehittää oppimisympäristöissä tapahtuvan toiminnan rekisteröimiseksi moderniin tieto- ja viestintäteknologiaan ja oppimisteoriaan perustuva moniteknologinen havainnointi- ja analyysijärjestelmä, jota kutsutaan nimellä MORE (Mobile Multimodal Observation Recording System). Järjestelmän avulla voidaan mitata ja analysoida oppimistapahtuman tehokkuutta sekä tuottaa tietoa opetustoiminnan kehittämiseen. Tämän tiedon avulla voidaan kehittää Tulevaisuuden koulua jatkossakin ja vahvistaa ”tutkivan opettajan” roolia.

 

Viimeksi päivitetty: 24.1.2014