1B Sosiaalinen media moniammatillisen kasvattajaverkoston mediakasvatustyössä

Osahankkeen tavoitteena oli 
 
  • tutkia lapsi- ja nuorisotyöntekijöiden mediakasvatusmahdollisuuksia, mediaosaamista ja sosiaalisen median hyödyntämistä työssään sekä
  • luoda sosiaalisen median koulutuksen malli lapsi- ja nuorisotyöntekijöille sekä tulevaisuuden koululle.
 
Tutkimus osoitti, että lapsi- ja nuorisotyöntekijöille facebook on tuttu ja sitä käytetään erityisesti tiedottamiseen. Facebook on keino tavoittaa nuoret laajasti ja nopeasti. Nuorten tilapäivitysten avulla seurataan, mitä nuorille kuuluu ja tarvittaessa voidaan reagoida asioihin. Youtubesta katsellaan videoita johonkin aiheeseen virittäytymiseksi (esim. rasismi), nuorten sinne lataamia videoita tai videoita tulevista esiintyjistä. Lue tästä lisää siitä, kuinka nuorisotyöntekijät hyödyntävät työssään sosiaalista mediaa.
 
Lapsi- ja nuorisotyöntekijät tiedostavat sosiaalisen median tärkeän roolin osana lasten ja nuorten maailmaa ja haluavat olla mukana siinä. Epävarmuutta koetaan siitä, ollaanko oikeissa välineissä ja kuinka sosiaalisen median palveluita voisi hyödyntää monipuolisemmin työssä nuorten kanssa. Huoli on aivan aiheellinen, koska sosiaalisen median palvelut ja eri palvelujen suosio muuttuvat aika ajoin. Sosiaaliseen mediaan moniammatillisessa yhteistyössä suhtaudutaan myönteisesti, kunhan tiedetään ja osataan käyttää siihen soveltuvia välineitä ja palveluita. Osahankkeessa järjestettiin Sosiaalisen median tehopäivä keväällä 2013, jossa perehdyttiin opettajille ja lapsi- ja nuorisotyöntekijöille soveltuvien sosiaalisen median palvelujen hyödyntämiseen. Seuraavassa on  esimerkkikoosteet moniammatilliseen yhteistyöhön soveltuvista sosiaalisen median palveluista sekä eri palveluiden käyttötavoista lasten ja nuorten kanssa
 
Kevään koulutuspäivässä oli paljon asiaa ja osallistujien taitotason vaihdellessa ”laidasta laitaan” toivottiinkin jatkokoulutusta, jossa paremmin voitaisiin huomioida ”someasioissa” eri tasoilla olevat osallistujat. Myös osahankkeen tehtäväksi oli määritelty koulutusmallin luominen lapsi- ja nuorisotyöntekijöiden sekä opettajien sosiaalisen median taitojen  ajan tasalla pitämiseen. Tutkimuksen ja koulutuspäivien palautteen perusteella koulutusmallia lähdettiin kehittämään syksyllä 2013. Koulutusmallissa hyödynnetään nuoria asiantuntijoina sosiaalisen median palveluista ja käyttötavoista. Nuoret opettavat sosiaalista mediaa aikuisille ja yhteisesti mediataidoista keskustellen, kokemuksia ja osaamista jakaen luodaan ymmärrystä mediataidoista ja sosiaalisen median niin eduista kuin haitoistakin.
 
 
Projektin päätyttyä keskustelu sosiaalisesta mediasta ja mediakasvatuksesta jatkuu ja somekoulutuksista tiedotetaan facebookryhmässä ”Somen tehopäivä”. Tervetuloa ryhmään mukaan seuraamaan ja jakamaan kokemuksia.  
 
Osahankkeen tuottamia materiaaleja ja pidettyjä esityksiä
 

Viimeksi päivitetty: 15.10.2014