2B Digitaaliset teknologiat, monilukutaito ja S2-opetus

Osahankkeessa on tutkittu lasten lukemaan ja kirjoittamaan oppimista uusien teknologioiden oppimisympäristössä vuosina 2012–2013. Tavoitteena on ollut lasten omiin lähtökohtiin ja tarpeisiin vastaavan innovatiivisen, teknologiaperustaisen kielenoppimisen sekä lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen ympäristön kehittäminen hyödyntäen erityisesti NFC-teknologiaa. Käytännöllisenä tavoitteena on ollut rakentaa tekstitaitojen pedagogiikkaa uusien teknologioiden oppimisympäristössä.

  • Lähtökohtana lasten maailma ja kiinnostuksen kohteet
  • Uudet teknologiat innostamassa oppimaan
  • Irti pulpeteista: toiminnallinen lukemaan oppiminen & oman ympäristön tutkiminen
  • Suomi toisena kielenä: lähiympäristön käsitteet

 

 

Pelit

 

Katso myös luku kosketuspuhelimista FSR-julkaisussa 2011.

Lukemaan oppijan kolmas tila, esitys Suomi toisena kielenä -opetuksen kehittämispäivillä 8.10.2013

Viimeksi päivitetty: 3.4.2014