Tulevaisuuden koulu

Second Wave -ohjelmassa on kehitetty tutkimukseen perustuvia innovatiivisia ja luovia opetusmenetelmiä, joiden avulla koulu ja muut kasvattajat pystyvät vastaamaan muuttuvan ajan, työelämän ja kulttuurin tuomiin haasteisiin. Tulevaisuuden koulu -käsitteellä (FutureSchool) viitataan laajemmassa merkityksessä kasvatustoimintaan, joka yhdistää formaalit, informaalit ja nonformaalit oppimisympäristöt ja kasvattajat; eri kasvatusinstanssien toiminta tukee lasten ja nuorten kasvua niin koulussa kuin vapaa-ajallakin vuorovaikutuksessa lasten ja nuorten oman kulttuurin kanssa.  Koulu ei ole enää sidoksissa koulurakennukseen, sillä oppimisympäristön käsite on laajentunut.

Tulevaisuuden koululle on ominaista mm. tulevaisuushakuisuus, oppimisympäristön käsitteen laajentuminen, integroituminen oppijoiden elämismaailmaan ja muihin kasvatusinstansseihin, tutkiva opettajuus, yhteisöllisyys, monikielisyys, verkostoituminen ja moniammatillinen yhteistyö. Tulevaisuuden koulussa paitsi opettajankoulutus, myös kehittyvä opettajuus perustuu tutkimustietoon.

Viimeksi päivitetty: 4.4.2014