Julkaisut

   

Palmgren-Neuvonen, L. & Korkeamäki, R.-L. (2015). Teacher as an orchestrator of collaborative planning in learner-generated video production. Learning, Culture and Social Interaction. Volume 7:  1–11. DOI: 10.1016/j.lcsi.2015.09.002. Saatavilla pdf-muodossa http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210656115000495. 

Palmgren-Neuvonen, L., Jaakkola, M., & Korkeamäki, R.-L. (2015). School-context videos in Janus-faced online publicity: Learner-Generated Digital Video Production Going Online. Scandinavian Journal of Educational Journal, 59(3), 255-274. DOI:10.1080/00313831.2014.996599 

Mikkola, H. (2014). Uusi liikuntateknologia lasten fyysisen aktiivisuuden edistämisessä ja tutkimuksessa. Terveysliikuntauutiset. Tampere: UKK-Instituutti. Saatavilla pdf-muodossa http://www.ukkinstituutti.fi/teemanumerot/2014/

Leppälä, R. (toim.) (2014). Sosiaalinen media - nuorisotyön liikkuva pallo? Centria-ammattikorkeakoulu, julkaisuja B: Ajankohtaista. Saatavilla pdf-muodossa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/78883/sosiaalinen_media.pd...

Palmgren-Neuvonen, L., & Korkeamäki, R.-L. (2014). Group interaction of primary-aged students in the context of a learner-generated digital video production. Learning, Culture and Social Interaction, 3(1), 1-14. DOI: 10.1016/j.lcsi.2013.11.001. Saatavilla pdf-muodossa http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221065611300072X

2013

Jokinen, P., Palmgren-Neuvonen, L., Hytönen, M., Cortés, M., Riekki, J. & Korkeamäki, R.-L. (2013). Millaista on tulevaisuuden lukutaitojen pedagogiikka? – Tutkimus- ja kehittämistyötä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta. Kielikoulutuspolitiikan verkoston verkkolehti syyskuu 2013. Saatavilla html-muodossa http://www.kieliverkosto.fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-syyskuu-2013

Palmgren-Neuvonen, L., Myllylä-Nygård, T. & Korkeamäki, R.-L. (2013). Lapset ja nuoret videojulkaisemisen kynnyksellä — kOuluTV julkisuuskasvatuksen ja mediarohkaisun välineenä, teoksessa J. Viteli & A. Östman (Toim.) Tuovi 11: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2013 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit (s. 61 - 68). Tampere: Tampereen yliopisto, Informaatiotieteiden yksikkö.  Saatavilla pdf-muodossa  http://tampub.uta.fi/handle/10024/68230

Uronen, V., Mikkola H., Korkala, J. (2013) Teknologia liikunnan ja terveystiedon opetuksessa. LIITO – Liikunnan ja Terveystiedon Opettaja 1/13. Tulevaisuuden liikunta- ja terveyskasvatus.

Rantanen, A., Siipo, A., Seppänen, T., Väyrynen, E., Lehtihalmes, M., & Laukka, S. (2013). Heart rate variability (HRV) of male subjects related to oral reports of affective pictures. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 84, 13-17.

Laukka, S., Haapala, M., Lehtihalmes, M., Väyrynen, E., & Seppänen, T. (2013). Pupil size related to oral report of affective pictures. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 84, 18-23.

Väyrynen. E., Kortelainen, J., & Seppänen, T. (2013). Classifier-based learning of nonlinear feature manifold for visualization of emotional speech prosody. IEEE Transactions on Affective Computing, (4)1, 47-56.

2012

Palmgren-Neuvonen, L., Jokinen, P., Hytönen, M. Korkeamäki, R., Mikkola, H. & Korkeamäki, R.-L. (2012). Tulevaisuuden koulun aaltoja – Äidinkieltä ja monitekstitaitoja oppimassa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta. Kielikoulutuspolitiikan verkoston verkkolehti touko-kesäkuu 2012. Saatavilla html-muodossa http://www.kieliverkosto.fi/article/tulevaisuuden-koulun-aaltoja

2011

Palmgren-Neuvonen, L., Mikkola, H. & Kumpulainen, K. (2011). FutureStory – Digitarinat yhteistoiminnallisen oppimisen edistäjänä. Teoksessa H. Mikkola, P. Jokinen & M. Hytönen (Toim.) Tulevaisuuden koulua kehittämässä: Uusi teknologia haastaa ja inspiroi. Oulu, Oulun yliopisto (s. 73-90). Saatavilla pdf-muodossa http://futureschoolresearchfi.files.wordpress.com/2011/08/tulevaisuuden_..

Hanketeemoista tehtyjä opinnäytteitä

Myllylä-Nygård, T. (2014). Verkkojulkaisemisen pedagogiikkaa peruskoulun alaluokilla: Neljäsluokkalaisten käsityksiä digitaalisesta sisällöntuotannosta, julkaisemisesta ja osallisuudesta. Pro gradu. Oulun yliopisto. Saatavilla pdf-muodossa http://herkules.oulu.fi/thesis/nbnfioulu-201403141193.pdf

Niemi, K. (2013). Sosiaalinen media ja nuorisotyö - nuorisotyöntekijän rooli sosiaalisessa mediassa. Centria ammattikorkeakoulu, Humanistinen ja kasvatusala, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Saatavilla pdf-muodossa https://www.theseus.fi/handle/10024/66010

Viimeksi päivitetty: 27.10.2016