Konferenssiesitykset

 

 

Cortés, M., Sánchez, I., Jokinen, P., Riekki, J., & Korkeamäki, R.-L. (2014, huhtikuu). Building interactive spaces for learning: two pilot studies for literacy acquisition. Esitys ITK (Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa) -konferenssin tutkijatapaamisessa, Hämeenlinna.

Palmgren-Neuvonen, L. & Korkeamäki, R.-L. (2014, huhtikuu). Opettajat yhteisöllisten videoprojektien kapellimestareina. Esitys ITK (Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa) -konferenssin tutkijatapaamisessa, Hämeenlinna.

Palmgren-Neuvonen, L., Mikkola, H., Jokinen P., Korkeamäki, R.-L., & Dreher J. (2013, joulukuu). New Literacies Creating Spaces for Transformation in Future School. Round table -esitys LRA (Literacy and Reading Association) 63 Annual Conference -konferenssissa, Dallas TX, US.

Riekki, J., Hytönen, M., Jokinen, P., & Korkeamäki, R.-L. (2013, joulukuu). NFC-teknologialla päätteiden äärestä oppimaan ja vuorovaikuttamaan kasvokkain. Esitys Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät -konferenssissa, Helsinki. http://www.oph.fi/download/153509_Riekki.pdf

Palmgren-Neuvonen, L., Myllylä-Nygård, T., & Korkeamäki, R.-L. (2013, marraskuu). Opettaja mediarohkaisijana ja julkisuuskasvattajana. Esitys Kasvatustieteen päivät -konferenssissa, Jyväskylä.

Palmgren-Neuvonen, L. & Korkeamäki, R.-L. (2013, syyskuu). Video production and online publishing as tools for media education. Esitys ECER (European Conference on Educational Research) -konferenssissa, Istanbul, Turkki.

Palmgren-Neuvonen, L. & Korkeamäki, R.-L. (2013, syyskuu). Teacher as an orchestrator in DV production projects. Esitys ECER (European Conference on Educational Research) -konferenssissa, Istanbul, Turkki.

Palmgren-Neuvonen, L., Jokinen P., & Korkeamäki, R.-L. (2013, elokuu). Esitys SCIRA-järjestön Literacies, children and new technologies: The Future School Research project 18th European Conference on Reading  -konferenssissa, Jönköping, Ruotsi.

Palmgren-Neuvonen, L. & Myllylä-Nygård, T. (2013, huhtikuu). kOuluTV mediarohkaisun ja julkisuuskasvatuksen välineenä. Esitys ITK (Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa) -konferenssin tutkijatapaamisessa, Hämeenlinna.

Hohenthal, T. & Leppälä, R. (2013, huhtikuu). Nuoret ja nuorisotyöntekijät Facebookissa. Foorumiesitys ITK (Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa) -konferenssissa, Hämeenlinna.

Palmgren-Neuvonen, L. (2012, marraskuu). Pienten elokuvatuottajien vuorovaikutusprosessi Bales-tulkintakehyksessä. Esitys Kasvatustieteen päivät -konferenssissa, Helsinki.

Hohenthal, T. (2012, marraskuu). Lapsi- ja nuorisotyöntekijät sosiaalisessa mediassa. Esitys Kasvatustieteen päivät -konferenssissa, Helsinki.

Jokinen, P. & Korkeamäki, R.-L. (2012, marraskuu). De/constructing research on new literacies and children  ”with immigrant background”. Työryhmäesitys Kasvatustieteen päivät -konferenssissa, Helsinki.

Mikkola, H. (2012, syyskuu). New Technology as Pedagogical Practise supporting Children’s Physical Activity in Formal and Informal Learning Environments. Esitys ECER (European Conference on Educational Research) -konferenssissa, Cadiz, Espanja.

Palmgren-Neuvonen, L. & Korkeamäki, R.-L. (2012, syyskuu). Social Aspects in Primary-Aged Children’s Collaborative Digital Video Production. Esitys ECER (European Conference on Educational Research) -konferenssissa, Cadiz, Espanja.

Palmgren-Neuvonen, L. (2012, toukokuu). Esitys Elevproducerad digital video som en bro över mediegapet mellan skolan och de unga pohjoismaisessa Skriftpraktiker hos barn och unga -symposiumissa, Vaasa.

Palmgren-Neuvonen, L. & Mikkola, H. (2012, huhtikuu). FSR 2nd Wave: Tulevaisuuden koulu toisen aallon harjalla. Foorumiesitys ITK (Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa) -konferenssissa, Hämeenlinna.

Viimeksi päivitetty: 16.4.2014