Verkkotelevisiosta

Oulun seudun koulujen oppijoiden tekemien videoiden julkaisualustaksi luotiin kOuluTV-verkkotelevisio yhteistyössä kaupungin opetustoimen, kehittäjäopettajien sekä Valveen elokuvakoulun kanssa. Verkkotelevisiolla pyritään osallistamaan opettajat ja oppijat yhteiseen toimintaan, jossa hyödynnetään lapsille ja nuorille tuttua mediamaailmaa; tämä koulun tarjoamia perinteisiä ja oppilaiden vapaa-ajallaan käyttämiä oppimisympäristöjä yhdistävä toiminta on askel kohti sukupolvien välisen mediakuilun umpeen nivomista. Oppijoiden tuotosten, erityyppisten videoiden, verkkojulkaiseminen avaa koulun ikkunan ulkopuoliseen maailmaan.

Lähtökohtana oli ajatus, että julkaistavien tuotosten ei tarvitse edustaa huippulaatua, vaan niiden tarkoitus on inspiroida opettajia ja oppijoita sekä kertoa miten erityyppisiä oppisisältöjä voidaan käsitellä kuvallisen sisällöntuotannon, kuten videon, animaation ja digitarinan, keinoin. Verkkotelevisio toteutettiin YouTube-kanavana, sillä YouTuben ajateltiin olevan lapsille ja nuorille tuttu ympäristö ja teknisesti yksinkertainen.

kOuluTVssä on hankkeen päättyessä julkaistu noin 120 videota 11 koulusta ja kanavalla on yli 30 tilaajaa. Suosituin oppilaiden tekemä elokuva on katsottu yli 1500 kertaa. Verkkotelevisiossa on seuraavia kanavia: Kulttuuri, Fiktio, Mainokset, Animaatiot, Uutiset ja dokumentit sekä Opetusvideot.
 
Videoiden julkaisemiseen liittyy eettisiä ja tekijänoikeudellisia näkökohtia, jotka lasten ja nuorten on syytä oppia ja tiedostaa. Kun tuottajina ja julkaisijoina ovat alaikäiset, koulukonteksissa tapahtuvassa verkkotelevisiotoiminnassa pidettiin tärkeänä, että vanhempia tiedotetaan kOuluTV:sta ja heiltä ja oppijoilta itseltään pyydetään suostumus sellaisten videoiden julkaisemiseen, joiden tekemiseen oppija on osallistunut (tekijänoikeus) ja joissa hän esiintyy (yksityisyyssuoja). Hankkeen aikana on pyritty kehittämään tiedottamista ja lupakäytänteitä, ja nykyisellään lupa kysytään sähköisesti  oppilastietolomakkeen täyttämisen yhteydessä kaikissa kaupungin kouluissa.
 

Viimeksi päivitetty: 27.3.2014