Opettajaverkosto

   

kOuluTV-verkkotelevision ympärille on muodostunut kuvallisen sisällöntuotannon opetuskäytöstä innostuneiden opettajien verkosto. Sen jäsenille järjestettiin neljä koulutustilaisuutta, joissa perehdyttiin videontekemiseen sekä jaettiin ideoita, videoita ja kokemuksia. Näiden opettajien välityksellä löydettiin tutkimusluokat ja -henkilöt. He osallistuivat luokkineen merkittävässä määrin kOuluTVn sisällöntuotantoon, videotuotannon käytänteiden kehittämiseen sekä keskusteluun koulukontekstissa tapahtuvan verkkojulkaisemisen problematiikasta. Verkoston toivotaan myös tarjoavan keskinäistä vertaistukea ja tekevän yhteistyötä hanketoiminnan jälkeenkin.

 

  

Viimeksi päivitetty: 17.12.2013