Järjestelmän toiminta

MORE tallennuslaitteiston ja ohjelmiston  avulla on mahdollista tallentaa esimerkiksi opetustilanteita. Kuvassa esitetään esimerkkitilanne, jossa oppilaat työskentelevät tiimissä.  Ladybug kamera tuottaa kolmiuloitteista tilannekuvaa ja puhe talentuu mikrofonien avulla erillisiksi ääniraidoiksi. Sykemittareiden ja muiden antureiden avulla tilanteesta voidaan kerätä monenlaista lisäinformaatioa myöhempää havainnointia varten.  Hankkeessa toteutettu ohjelmisto mahdollistaa nauhoituksen lisäksi leikkeiden tekemisen (editoinnin).

Tallennettujen nauhoitteiden hyödynnettävyyden maksimoimiseksi data viedään palvelimelle, jossa on sekä tallennus että prosessointi kapasiteettia.  Tiedon hallinnoimiseen käytetään soveltuvia tietokantaratkaisujaa. Palvelimella myös suoritetaan tausta-ajot, kuten tiedon pakkaaminen tilatarpeen pienentämiseksi, sekä analyysit joiden avulla osa järjestelmän käyttäjän toiminteista voidaan automatisoida.  

Moniteknologisen seuranta ja analyysijärjestelmän tärkein ominaisuus on järkevä tiedonhallinta. Järjestelmässä tieto on muutakin kuin tallenne. Tieto on lisäksi tietoa tiedosta, yksinkertaisimmillaan tallenteen tallennuspäivämäärä tai tallenteen tekijä, monimutkaisimmillaan algoritmien avulla irrottua piirretietoa.  Järjestelmä on suunniteltu modernien teknologioiden avulla mahdollisimman joustavaksi tämänkaltaisten erilaisten informaatiopalasten hallitsemikseksi ja hyödyntämiseksi.

Moniteknologista seuranta ja analyysijärjestelmää voidaan käyttää tavallisessa selaimessa. Kirjautunut käyttäjä voi tehdä hakuja tietokantaan, sekä katsella/kuunnella tallennustilannetta monesta näkökulmasta sekä tehdä merkintöjä. Automaattiset toiminteet helpottavat/monipuolistavat havaintojen tekemistä.

Esimerkki järjestelmän toiminteista :

  1. Tutkija laittaa MORE nauhoitusjärjestelmän päälle luokkahuoneessa
  2. Tallennettu data viedään palvelimelle
  3. Palvelin prosessoi ja analysoi
  4. Tutkija avaa selainsovelluksen. Tekee tietohaun valitsemansa kriteerin perusteella, hakee toimintaa tai muuta jo luokiteltua informaatioa (opettaja äänessä+yleinen aktiviteetti )
  5. Tutkija annotoi valitut leikkeet ja voi halutessaan jakaa myös muiden käyttöön.

Järjestelmä tarjoaa työkalut hakutoiminteisiin, esikatseluun, videon annotointiin, audion annotointiin, data-analyysiin sekä raportointiin.

Selainpohjaisessa käyttöliittymässä käyttäjä voi siirtyä eri modaliteetista (audio/video) toiseen , joka monipuolistaa havainnointien tekemistä. Automaattinen puheenaktiivisuuden mittari  näkyy käyttäjälle esimerkkinä  automatisoidusta toiminteesta. Jatkokehityksen tueksi käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus tarkastella esimerkkejä erilaisista kuva/videoanalyysi  tuloksista, sovellettuna panoraamavideoon. Näiden nähdään toimivan siemenenä järjestelmän monipuolistamiseksi. 

 

Viimeksi päivitetty: 17.3.2014