Mediarohkaisukäytänteitä

Tiedottaminen

Kohderyhmä

- oppilaat
- vanhemmat
- kollegat
 

Sisältö

- mitä tarkoittaa kun julkaistaan verkossa (kopioitavuus, ladattavuus, tallennettavuus, leviävyys)
- verkkojulkaisemiseen liittyvät lailliset ja eettiset aspektit
 
  o yksityisyyteen liittyvät
 
  • koskien oppilaiden itse ottamaa kuvallista materiaalia (kuvaus- ja julkaisemislupa kohteelta)
  • kuvaamis- ja julkaisemislupa koskien julkaistavaa videomateriaalia (myös alaikäisen vanhemmalta)
  o tekijänoikeudelliset näkökohdat
 
  • oppilaan oikeus itse (ryhmässä) tehtyyn tuotokseen => saa julkaista omissa nimissään omia töitään haluamiensa kanavien kautta
  • tekijänoikeuden alainen kuva-, musiikki- ja äänimateriaali, ei ilman lupaa koulutöihin, omiin esityksiin tai omille verkkosivuille
  • yksityisyyden hallinta/säätely julkaisukanavalla
- verkkojulkaisemisen lisäarvo
  o näytettävissä kotiväelle ja kavereille
  o katsottavissa ajasta ja paikasta riippumatta
  o autenttinen yleisö, jolle kertoa tarinansa tai sanomansa
 
- mediakasvatuksellisen keskustelun tärkeys
 

Taitojen ja asiantuntijuuden kartuttaminen

- opettajan omien taitojen kartuttaminen/päivittäminen
- oppilaiden taitojen kartuttaminen
o  videoteknologia, kamerat, editointiohjelmat
o  elokuvan tekeminen (esim. yhteisöllisen kerronnan prosessi, kuvakäsikirjoitus, kuvaaminen: kuvakulmat, -koot, leikkaus)
o  musiikin ja muun äänimaailman lisääminen
o  digitarinan, dokumentin, hittivideon jne. tekeminen
o  tekijänoikeus- ja muu lainsäädäntö
 

Julkaisukanavan valitseminen

- mahdollistaa oppilaiden tekemille tuotoksille autenttisen yleisön ja palautteen
- näkyvyyden mahdollinen rajoittaminen (avoin vai rajoitettu pääsy)
- extranet-tyyppiset ympäristöt, Live@edu, sisäinen verkkotelevisio
- koulun sivut, koulun blogit, YouTube…
 

Yksityisyyttä suojelevia keinoja

- ei-henkilökohtaiset aiheet
- kuvataan vain viitteellisiä ihmishahmoja, tunnistamattomasta kulmasta tai käytetään animaatiohahmoja
- vain tekijöiden etu- tai lempinimet tai jopa peitenimet
- tekijöiden kuvaa ja nimeä ei näytetä yhdessä
 

Yhteiset projektit

- kahden tai useamman opettajan videoprojektit
- oppiainerajat ylittäen
 

Yhteinen katselutilaisuus

- keskustelua videosta
- rakentavan palautteen antaminen (hampurilaismalli: mitä hyvää, mitä voisi vielä kehittää)
- voidaan laatia yhdessä pelisäännöt palautteenantoon
- myös oppilaat voidaan harjoitella palautteen antamista esim. arviointikehikon perusteella
- muuta keskustelua tuotosten teemoista
- kommentointimahdollisuus myös verkossa?

Viimeksi päivitetty: 4.4.2014