Lupa-asiat

Ennen julkaisemislähtöisen sisällöntuotantoprojektin aloittamista pyydetään oppilaan ja hänen huoltajansa suostumus siihen, että kuvamateriaalia, jossa lapsi esiintyy, saa julkaista Internetissä sekä siihen, että lapsen tuottamaa kuvallista sisältöä saadaan julkaista. Lupa voidaan myös yhdistää koulun lukuvuoden alussa kerättävään sähköiseen henkilötietolomakkeeseen. Lupa-asiasta ja verkkojulkaisemisesta on hyvä tiedottaa esimerkiksi vanhempainillassa.

Esimerkki tällaisesta luvasta löytyy http://www.mediakasvatus.fi/materiaalipankki/materiaalihaku/kuvauslupa.

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeuksilla tarkoitetaan tekijänoikeuslaissa ja tekijänoikeusasetuksessa säädetty luovan työn tekijälle kuuluva määräämisoikeutta. Koulun kuvallisen tuotannon projekteissa (digitarinat ja -videot) asia koskee niin oppilaiden oikeuksia omiin tuotoksiinsa kuin käytettävää ääni- ja kuvamateriaalia. Oppilas saa itse päättää omien tuotostensa julkaisemisesta, paitsi siinä tapauksessa, että kyseessä on vapaaehtoinen kurssi ja lopputuotosten julkaisemisesta on kerrottu etukäteen kurssikuvauksessa. Julkaisemisen tulee tapahtua asiallisessa tarkoituksessa. Ennen kuvallisen tuotannon projektia tulee korostaa, että pääsääntöisesti mikään musiikki ei ole ”tekijänoikeusvapaata". Olisi harmi, jos hyvää videota ei voisi julkaista verkossa vain siksi että se sisältää tekijänoikeudella suojattua musiikkia. Siksi musiikin tekijältä on kysyttävä käyttölupa.

On olemassa myös sivustoja, joilta voi ladata mm. musiikkia ja valokuvia käytettäväksi ilmaiseksi epäkaupallisiin tarkoituksiin. Musiikkia valitessa on aina tarkistettava käyttöehdot ja merkittävä lisensointitiedot (GNU, Creative Commons, CC). Tekijän nimi tulee mainita hyvien tapojen mukaisesti. Lue lisää http://www.opettajantekijanoikeus.fi ja http://creativecommons.fi/.

Yksityisyyden suoja

Myös sitä, mitä oppilas saa kuvata ja julkaista, säädellään tarkoin. Vaikka julkisella paikalla olevia ihmisiä saa kuvata ilman lupaa, jotkin koulut ovat voineet kieltää kuvaamisen. Toikkasen ja Oksasen (2011) mukaan opetustilanteessa mukana olevat opettajat ja oppilaat saavat kuvata ja tallentaa luokan tapahtumia, mutta tallenteen julkaisemiseen on saatava lupa jokaiselta tallenteella näkyvältä henkilöltä, alaikäisen kyseessä ollessa hänen huoltajaltaan. Kuvattavalta on siksi hyvä aina kysyä lupa sekä kuvaamiseen että julkaisemiseen.

Kuvallisen sisällöntuotannon projekteja toteuttavien opettajien onkin syytä perehtyä tarkoin niin yksityisyyttä kuin julkaisemista koskeviin lainkohtiin ja painottaa näiden seikkojen tärkeyttä oppilailleen.

Viimeksi päivitetty: 4.4.2014