Arvioinnista

Prosessinaikainen ja valmiiden tuotosten arviointi

Vertaisarvioinnin pohjaksi voidaan laati kuhunkin vaiheeseen sopiva arviontikehikko (rubrics), jonka perusteella vaiheen tuotosta arvioidaan. Robinin (2012) mukaan digitarinan arviointikehikko sisältää esimerkiksi seuraavia osa-alueita:

  • Tarinan tavoite
  • Näkökulma
  • Tarina viesti, ”sanoma”
  • Mediasisällön valinta
  • Äänen selkeys
  • Kertojan puhe
  • Muu äänimaailma
  • Kuvien laatu
  • Tarinan yksityiskohtien mielekäs määrä
  • Kielioppi ja kielenkäyttö

Kehikko voidaan laatia taulukkona, jossa kukin kohta saa pisteytyksen vaikkapa asteikolla 1–4). Pisteytyksen perusteet avataan sopivien avainsanojen avulla, esimerkiksi seuraavasti: erinomainen; hyvä; hyvä, mutta…; huomiota ei ole kiinnitetty tai huomiota pitää kiinnittää).

Viimeksi päivitetty: 28.3.2014