Yhteisöllinen DV-tuotanto/julkaisemismalli

 

Kuvallisen sisällön eli digitarinoiden ja -videoiden tekemistä opiskellessa voidaan noudattaa oppimispolku-ajattelua, jossa oppija saa tutustua esi- ja alkuopetuksesta lähtien kuvallisen sisällöntuotannon periaatteisiin kehitysasteensa mukaisesti. Kerronnan ja elokuvan tekemisen taitojen vaativuus kasvaa asteittain. Aluksi tehdään pieniä digitarinoita, taitojen edistyessä erilaisia animaatioita ja videoelokuvia. Yksinkertaisia toimintamalleja ovat muun muassa Valveen elokuvakoulun menetelmä Videopensseli, jonka avulla opitaan käyttämään videokameraa ja havaitsemaan ympäristöä, ja Taikalamppu-pikaelokuvamenetelmä, joka pyrkii minimalistiseen toteutukseen ja kertaotoksiin haastaen luovuuden ja tiivistämisen (Juurikkala, 2005). Tavoitteena on oppia ilmaisemaan mielenkiintoisiksi kokemiaan havaintoja kuvallisen kerronnan avulla. Vaativampaa editointia edellytetään Hittivideon tekemisessä. Kerronnan ja elokuvan tekemisen taitojen vaativuus kasvaa asteittain, jokaiselle tasolle löytyy sopivia toimintamalleja ja menetelmiä. Käytettävissä on erilaisia mediakouluja kuten Mediakompassin Kuvakoulu (http://yle.fi/vintti/yle.fi/mediakompassi/mediakompassi/4-6-luokkalaiset...).

Mitenkäs minä sitä videotuotantoa oikein voisin hyödyntää opetuksessani?

Digitarinoita ja -videoita voidaan tehdä melkein missä oppiaineessa tahansa, vaikkapa äidinkielessä, uskonnossa, historiassa, kuvaamataidossa, sekä oppiainerajat ylittäen usean opettajan yhteisprojektina. Oppilaat voivat tehdä mainoksia, opetusvideoita esimerkiksi liikunnassa ja  käsityössä, joissa kuvallisuus mahdollistaa suorituksen näyttämisen. Voidaan tehdä fiktiivisiä pienoiselokuvia ja dokumentteja, mutta myös dramatisoitua faktaa, ”oppiaineuutiset”. Videon ja digitarinan keinoin voidaan dokumentoida koulun tai luokan yhteisiä projekteja ja tapahtumia tai käsitellä ajankohtaisia kaikille yhteisiä teemoja, kuten kestävä kehitys, siisteys, liikenneturvallisuus.  Aiheita ja sovelluskohteita löytyy rajattomasti!

Viimeksi päivitetty: 28.3.2014