Osahankkeet

 
1. Media Education in FutureSchool
 
a. Digitaalinen sisällöntuotanto ja verkkotelevisio mediakasvatuksen välineinä
 
Osahankkeessa tutkitaan digitaalisen videotuotannon hyödyntämistä opetuksen tukena ja lopputuotosten julkaisemiseen liittyviä ilmiöitä ja asenteita sekä rakennetaan DV-tuotanto-julkaisumalli. Lue lisää...
 
b. Sosiaalinen media moniammatillisen kasvattajaverkoston mediakasvatustyössä
 
Osahankkeessa tutkitaan lapsi- ja nuorisotyöntekijöiden verkkovuorovaikutustaitoja ja käytänteitä sekä rakennetaan yhteistyöverkostoa hyödyntävä koulutusmalli näiden taitojen ja käytänteiden edistämiseksi. Lue lisää...
 
2. TeknoLiteracy – Lasten teknologiaperustaiset oppimisympäristöt
 
a. Hyvinvoiti ja uuslukutaito
 
Osahankkeessa tutkitaan lasten fyysistä aktiivisuutta ja hyvinvointia sekä tarvetta toiminnalliseen työskentelyyn ja liikkumiseen.  Lasten liikkumista ja levon osuutta heidän vuorokausirytmissään seurataan Polar Active -teknologiaa hyödyntäen. Lue lisää...
 
b. Digitaaliset teknologiat, monilukutaito ja S2-opetus
 
Osahankkeessa tutkitaan lasten lukemaan ja kirjoittamaan oppimista uusien teknologioiden oppimisympäristössä tavoitteena rakentaa tekstitaitojen pedagogiikkaa uusien teknologioiden (mm. NFC) oppimisympäristössä. Lue lisää...
 
3. Oppimisen ja opettamisen tukeminen tulevaisuuden koulussa – Oppimisympäristöjen moniteknologinen havainnointi ja analyysi
 
Osahankkeessa kehitetään yhteistyössä teknillisen ja humanistisen tiedekunnan kanssa tietoteknisiä sovelluksia ja hyviä käytänteitä pedagogisen toiminnan havainnointiin, tallennukseen ja analyysiin. Lue lisää...

Viimeksi päivitetty: 28.3.2014