FSR Second Wave

Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan koordinoiman Future School Research Second Wave (2011–2013) -hankkeen lähtökohtana on tulevaisuuden koulun toimintamallien kehittäminen ja kokeileminen nykyajan multimodaalisissa ja moniteknologisissa ympäristöissä. Tulevaisuuden koulussa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa ja oppijalähtöisiä, yhteisöllisiä pedagogisia toimintamalleja opetuksessa. 

Hankkeen tavoitteena on edistää seuraavia asioita:

 
 • Teknologian hyödyntäminen pedagogisesti mielekkäällä tavalla
 • Luovuus, toiminnallisuus, osallistavuus ja yhteisöllisyys
 • Lasten ja nuorten fyysinen ja henkinen hyvinvointi
 • Uuden ajan kansalaistaidot, media- ja oppimisen taidot
 • Opettajien mediakasvatus- ja verkkotyötaidot ja käytänteet
 • Moniammatillinen verkostoituminen
 

Varsinainen kohderyhmä

 
 • tutkimus- ja kehittämistyöhön mukaan lähtevät opettajat ja rehtorit
 • Ylivieskan ja Oulun alueen lapsi- ja nuorisotyöntekijät
 

Välilliset kohderyhmät

 
 • päiväkotilapset ja kehittäjäkoulujen oppilaat (myös maahanmuuttajataustaiset) ja opettajat
 • lapsi- ja nuorisotyön kohteena olevat lapset ja nuoret
 • opettajaksi ja lapsi- ja nuorisotyöntekijäksi opiskelevat ja heidän kouluttajansa
 • koulutussuunnittelijat , hallintohenkilöstö sekä tutkijat
 • Oulun kaupunki (Oulu inspiroi -innovaatiostrategia 2007-2013)
 • Oulun yliopisto (yliopiston strategia, tutkimusperusteisuus)

 

Yhteystiedot

Hankkeessa toimineet henkilöt

Viimeksi päivitetty: 15.1.2014