Avaruusilmaston tutkimusyksikkö

Avaruusilmaston tutkimus on poikkitieteellistä tutkimusta, joka keskittyy Auringon aktiivisuuden pitkäaikaisiin vaihteluihin (kymmenistä tuhansiin vuosiin) ja sen vaikutuksiin heliosfäärissä (Auringon magneettikentän hallitsema alue avaruudessa), Maan lähiavaruudessa, ilmakehässä ja ilmastossa. Avaruussään tutkimuksessa keskitytään näihin samoihin ilmiöihin lyhyemmässä aikaskaalassa muutamasta tunnista muutamiin päiviin.

Avaruusilmasto- ja avaruussäätutkimuksessa käytämme laajaa kirjoa erilaisia mittausaineistoja. Tällaisia ovat esim. auringonpilkkujen historialliset havainnot, auringon kuvamateriaali, pitkäaikeiset geomagneettiset havainnot sekä satelliittihavainnot, joita on systemaattisesti tehty 1960-luvulta lähtien. Tutkimuksessamme olemme viimeaikoina keskittyneet mm. seuraaviin avainkysymyksiin:

  • Kuinka auringon magneettikenttä ja aurinkotuuli ovat muuttuneet viimeisten 150 vuoden aikana ja miksi?
  • Kuinka geomagneettinen aktiivisuus ja Maan lähiavaruuden energeettisten hiukkasten määrä on muuttunut viimeisten 150 vuoden aikana?
  • Mistä johtuu viime aikainen voimakas Auringon aktiivisuuden lasku ja mitä vaikutuksia sillä on mm. Maapallolla?
  • Minkälaisia erilaisia vaikutuksia Auringon aktiivisuudella on ilmastossa ja ilmaston muutoksessa?

 

Tämän tutkimuksen huipentumana on 2014 perustettu Suomen Akatemian rahoittama  Auringon pitkäaikaisen muutoksen ja vaikutusten tutkimuksen huippuyksikkö (Research on Solar Long-term Variability and Effects , ReSoLVE). Huippuyksikön lisäksi olemme mukana monessa kansainvälisessä projektissa (esim. eHeroes, ESPAS, STORM, TOSCA).

Avaruusilmaston tutkimuksesta vastaavat:

  • prof. Kalevi Mursula, Avaruusilmasto-ryhmän johtaja, sekä ReSoLVE huippuyksikön johtaja
  • prof. Ilya Usoskin, ReSoLVE-huippuyksikön varajohtaja
  • FT/Akatemiatutkija Timo Asikainen
  • FT Ilpo Virtanen

Viimeksi päivitetty: 13.2.2017