Biofysiikka

Biofysiikka on poikkitieteellinen ala, joka tutkii elämää ja elämän ilmiöitä eksaktien luonnontieteiden menetelmin. Oulun yliopistossa biofysiikka kuuluu myös lääketieteen tekniikan ohjelmaan, mikä tarkoittaa lääketieteen tekniikan ("Biomedical Engineering") kurssien kuulumista olennaisena osana FM-tason kursseihin.

Biofysiikan tutkimuskohteita ovat kaikki elämään liittyvät ilmiöt molekyyleistä ja soluista kokonaisiin organismeihin ja eliöpopulaatioihin saakka sekä monet tämän tutkimuksen pohjalta kehitettävät biotieteen ja lääketieteen sovellutukset.

Oulussa biofysiikan tutkimus keskittyy etenkin neurobiofysiikan alalle, hermo- ja aistinsolujen sähköisiin signaaleihin ja niiden koodaukseen ja informaationkäsittelyyn. Biofysikaalisen tutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään organismien lainalaisuuksia ja tämän perusteella muodostetaan (matemaattisia) malleja, joilla voidaan hahmottaa ilmiöiden toimintaa sekä ennustaa biosysteemien tilaa ja sen muutoksia. Biofysiikan tärkeimmät metodit ovat mittaustekniikka, matematiikka, tietotekniikka ja signaali-analyysi.

Viimeksi päivitetty: 26.3.2019