Geofysiikka

Geofysiikassa tutkitaan maapallon ja sitä ympäröivän lähiavaruuden fysikaalista rakennetta sekä niihin liittyviä ilmiöitä, kuten mannerliikuntoja, maapallon sisäisiä massaliikuntoja, maanjäristyksiä, magneettikentän syntyä ja muutoksia, veden kiertoa, jäätiköitä ja niiden muutoksia sekä merivirtoja.

Oulussa tutkitaan maan kuoren ja vaipan rakennetta lähinnä sähkömagneettisin menetelmin, kehitetään laskennallisia menetelmiä mittausten mallintamiseen ja tulkintaan sekä sovelletaan geofysiikan tutkimusmenetelmiä mm. geologiseen rakenneselvitykseen sekä pohjavesitutkimuksiin.

Ks. myös

 

Viimeksi päivitetty: 22.10.2013