Hae opiskelijaksi

Fysiikkaa ja matematiikkaa opiskelemaan haetaan samoin kuin muihinkin yliopisto-opintoihin eli valtakunnallisessa (sähköisessä) yhteishaussa keväisin. Matematiikan ja fysiikan yhteinen esittelysivu on osoitteessa http://www.oulu.fi/yliopisto/hakijalle/matematiikka-ja-fysiikka, ja kevään 2018 hakuohjeet ja lomakkeet löytyvät opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/wp/fi/. Opintopolun sivuilta löytyy myös tarkat pääsyvaatimukset ja koulutuksen kuvaus.

Luonnontieteellisen koulutusalan yliopisto-opiskelijat suorittavat ensimmäisenä tutkintonaan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (LuK) ja tämän jälkeen omana erillisenä tutkintona filosofian maisterin tutkinnon (FM). Opiskelijat valitaan pääsääntöisesti aina suorittamaan näitä molempia, ja kohdat Hakukohde, Hakeminen, ja Tutustu fysiikkaan ohjeistavat tähän liittyvässä hakuprosessissa ja päätöksenteossa.

Pelkkä LuK-tutkinto ei anna esim. aineen-opettajan pätevyyttä. Yksi sen tehtävistä onkin lisätä joustavuutta opiskelualan vaihtoon.  Tähän liittyvästä erillisestä hausta maisterinopintoihin on oma kohtansa, samoin kuin jatko-opinnoista filosofian tohtorin (FT) tutkintoon.

Viimeksi päivitetty: 17.11.2017