NMR-spektroskopian tutkimus

Laskennallis-teoreettista NMR-tutkimusta johtaa ja prof. Juha Vaara, kokeellista NMR-tutkimusta dos. Ville-Veikko Telkki.

NMR-tutkimus on hyvin monipuolista ja laajaa, sisältäen mm.

  1. aineen eri olomuotojen (kaasut, nesteet, nestekiteet ja etenkin huokoiset materiaalit),
  2. erilaisten NMR-ominaisuuksien (varjostus-, spin-spin-kytekentä- ja kvadrupolikytkentätensorit, relaksaatioajat sekä diffuusiotensorit) ja jopa
  3. biofysikaalisten ja biolääketieteellisten systeemien tutkimisen.

Tutkimuksen tarkempi, englanninkielinen kuvaus.

Viimeksi päivitetty: 12.9.2013