Jatko-opinnot

Jatko-opintoihin liittyvät ohjeet löytyvät dokumentista Jatkotutkinnot. Ks. myös kohta Tutkimus > Tutkijakoulutus.

  • Väitöskirjatyön seurantalomakkeet: suomi ja englanti. Seuranta tapahtuu nykyään UniOGSin puitteissa.

Väittelijän ohjeita löytyy

Laitoksen oman raporttisarjan lisäksi väitöskirjoja julkaistaan yliopiston Acta Universitatis Ouluensis -sarjan osassa A. Acta-sarja tarjoaa myös asiakirjamallit formaatilleen sekä MS Word - että LaTeX-muodossa.

Huomioikaa, että

  • Yliopisto varaa syystä tai toisesta oikeuden myydä Acta-sarjojen väitöskirjoja. Myynti on oikeusoppineiden mukaan aina kaupallista toimintaa, ja tähän pitää saada lupa. Ongelmana on se, että kustantajat vastaavat yleensä kaikkiin lupapyyntöihin vakiovastauksilla siitä riippumatta mitä kysytään. Ja näissä vakiovastauksissa yleensä kerrottaan että julkaisut saadaan painaa väitöskirjan osaksi, jos kyseessä ei ole kaupallista toimintaa. Tämä vastaus ei ole riittävä, koska yliopisto haluaa myydä väitöskirjaa. Tällaisessa tapauksessa väittelijä joutuu kysymään kustantantajalta uudestaan tarkennusta saako hän luvan huomioiden että yliopisto myy kyseistä väitöskirjaa. Siis käytännössä väittelijä joutuu kysymään monilta kustantajilta saman asian pari kertaa, ennen kuin kustantajat vastaavat tähän asiaan.
  • Ns. nippuväitöskirjan julkaisuissa olevia copyrightin alaisia kuvia ja taulukoita ei saa kopioda tai uudelleen piirtää varsinaiseen väitöskirjaan (väitöskirjan yhteenveto-osuus) ellei niihin ole saatu eksplisiittistä lupaa kustantajalta. Tätä lupaa pyytäessä on selitettävä että väitöskirjan yhteenveto-osuus, jossa kuvat tai taulukot ovat, laitetaan internet-tietoverkkoon kaikkien vapaasti nähtäville.
  • Laitos vaatii myös lisensiaatintutkielmista kolme versiota, mutta maksaa kuittia vastaan toisen kansitetun/sidotun kappaleen. Ko. kappale säilytetään pysyvästi toimiston käsikirjastossa. Lisensiaatintutkimus (2 sidottua ja 1 irtolehtipainos) lausuntoineen sekä tiivistelmä on toimitettava laitoksen toimistoon, josta ne toimitetaan edelleen tiedekuntaan.

 

Viimeksi päivitetty: 16.5.2014