Uutiset

21.3.2018 Uutinen

Mobiiliteknologioita voidaan hyödyntää ikääntyneille suunnatussa ryhmätoiminnassa

Mobiiliteknologioiden käyttö terveydenhuollossa ja hyvinvoinnin tukemisessa on yleistynyt.

28.8.2017 Uutinen

Nuorten ja eläkeikäisten liikkumista rajoittavat tekijät

Liikunta on yksi keino edistää terveyttä ja ylläpitää toimintakykyä. Vähäinen fyysinen aktiivisuus, huono fyysinen kunto ja runsas istuminen ovat terveydelle haitallisia.

23.5.2017 Uutinen

Yksilölliset esteet rajoittavat omaishoitajien liikkumista

GASEL-hanke toteutti 2014 vuoden lopussa laajan kyselen Oulun alueen yli 65-vuotiaille. Kyselyyn vastanneista noin 60 ilmoitti olevansa omaishoitaja.

29.3.2017 Uutinen

Ikääntyneet testasivat fyysisen aktiivisuuden mittausmenetelmiä

Oulun yliopistossa tehtiin opinnäytetyö, jossa testattiin erilaisia fyysisen aktiivisuuden mittausmenetelmiä ikääntyneiden arjessa. Seitsemän henkilöä arvioi ranteeseen, vyötärölle ja älypuhelimeen sijoitettua liikkumista mittaavaa mittaria. Tulokset tukevat päivittäistä liikkumista mittaavien laitteiden käyttöä osana hyvinvointia tukevia sovelluksia myös ikääntyneillä. Heidän huomioiminen suunnittelussa on tärkeää ja sitä varten on tärkeää saada käyttäjäkokemuksia. Lue tiedeuutinen.

 

 

 

23.3.2017 Uutinen

Ikä ja sukupuoli vaikuttavat terveystietoon liittyviin asenteisiin ja liikuntatietokäyttäytymiseen

Ikääntyneen vaikeudet terveystiedon ymmärtämisessä tai negatiivinen asenne tietoa kohtaan voivat toimia esteenä tiedon sisäistämiselle ja siitä hyötymiselle.

22.2.2017 Uutinen

Ikääntyneiden riskiryhmissä eroja tietoteknologian käytön ja asenteiden suhteen

Yhteiskuntamme digitalisaation rinnalla on tärkeää huomioida eri käyttäjäryhmien erot tietoteknologian käytössä ja asenteissa käyttöön.

4.11.2016 Uutinen

GASEL-hankkeen tuloksia on esitelty kansainvälisissä kokouksissa/ Dissemination of GASEL project

FT Heidi Enwald on esitellyt GASEL-hankkeen tuloksia kansainvälisissä kokouksissa.

1.9.2016 Uutinen

GASEL-hankkeen loppuraportti on julkaistu

TEKESin rahoittama GASEL-hanke on päättynyt keväällä 2016.

27.5.2016 Uutinen

GASEL-hanke esillä Pohjois-Suomen Vanhusneuvostopäivässä

GASEL-hankkeen tutkija Niina Keränen esitteli kutsuttuna GASEL-hankkeen ikääntyneiden hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä valottavan esiselvityksen, hankkeessa toteutetun ikääntyneille suunnatun ka

18.5.2016 Uutinen

GASEL-hanke esillä Health Information and e-Services –seminaarissa Oulussa

GASEL-hankkeen post doc –tutkija Heidi Enwald esitteli GASEL-hanketta ja sen tuloksia 11.5.2016 Oulussa järjestetyssä Health Information and e-Services –seminaarissa.

27.4.2016 Uutinen

GASEL-hanke esitteli tutkimustuloksiaan Nordic eHealth -kokouksessa/Results from participatory testing were presented in Nordic eHealth conference

GASEL-hankkeen olennainen osa on testata erilaisia teknologiasovelluksia ja palveluja ikääntyneiden kanssa.

14.3.2016 Uutinen

Kaatumisriskin arviointi GASEL-aineistosta/Fall risk assessment

Kaatumiset ovat merkittävä yhteiskunnallinen ongelma ja väestön ikääntyessä niiden ennaltaehkäisyyn tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota.

12.2.2016 Uutinen

GASEL seminaarin kuulumiset

kuva: Heidi Enwald GASEL-hankkeen päätösseminaari järjestettiin tiistaina 9.2.2016 Oulun yliopiston Kontinkankaan kampuksella.

15.1.2016 Uutinen

GASEL-seminaari Oulussa 9.2.2016

GASEL-hanke järjestää helmikuussa 9.2.2016 avoimen seminaarin otsikolla "eServices for healthy ageing".

11.1.2016 Uutinen

Iällä yhteys terveystiedon lukutaidon tasoon ikääntyneillä

Terveystiedon lukutaito tarkoittaa kykyämme löytää, arvioida ja ymmärtää terveyteen liittyvää tietoa arjessamme. Heikko lukutaito voi johtaa mm.

13.11.2015 Uutinen

Ikäihmiset tarvitsevat räätälöityä tietoa liikunnasta

GASEL-tutkimuksen tuloksia esiteltiin Liikuntalääketieteen päivillä

5.10.2015 Uutinen

Liikuntasovellukset ovat harvoin ikääntyneille sopivia

Liikkuminen on osa ikääntyneiden hyvinvointia. Erilaisten liikuntasovellusten on osoitettu lisäävän liikkumista esimerkiksi nuorilla.

1.10.2015 Uutinen

Uutta tietoa ikäihmisten aktivointiin: liikuntatiedon käyttö on yhteydessä elämänhallintaan

Tieto siitä miten erilaiset ihmiset käyttäytyvät suhteessa saatavilla olevaan liikuntatietoon auttaa kehittämään yhä parempia terveyden edistämisen keinoja.

21.9.2015 Uutinen

Hyvinvoivat ikäihmiset etsivät ja jakavat liikuntaan liittyvää tietoa

Riittävä liikunta on yksi hyvinvoinnin tekijöitä. GASEL-hankkeessa tutkitaan ikääntyneiden informaatiokäyttäytymiseen liittyen mm. heidän suhtautumista liikuntaan liittyvään tietoon.

14.9.2015 Uutinen

Virheravitsemus on yhteydessä kaatumisiin

GASEL-hankkeen tutkija Milla Immonen esitteli kansainvälisessä kokouksessa hankkeen kansalaiskyselyyn perustuvaa tutkimusta, jossa todettiin, että ikääntyneillä virheravitsemus on yhteydessä aiempi

22.6.2015 Uutinen

GASEL-hanke painottaa ikääntyneiden palveluissa vuorovaikutusta ja liikunnan merkitystä

Kuva: Pixhill.com GASEL-hanke esittäytyy Helsingin sanomien Kultaiset vuodet -liitteessä.

6.5.2015 Uutinen

GASEL Visan yhteenveto

Muutama viikko sitten julkaisimme lyhyen GASEL visan, jolla saattoi testata mielikuvaansa Oulun alueen ikääntyneistä.

28.4.2015 Uutinen

GASEL-seminaari pidettiin Luulajassa 23.4.2015

GASEL-hanke on järjestänyt työseminaareja aiemmin Japanissa, Virossa ja Pohjois-Irlannissa.