GASEL-hankkeen esiselvitys

GASEL-hankkeen esiselvityksen tarkoituksena on koota olemassa olevaa tietoa ikääntyneiden hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä ja toimijoista. GASEL-hankkeen tavoitteena on tutkia ja luoda määritykset uudenlaiselle, ikääntyneiden omaan osallisuuteen ja vertaisverkostoon sekä räätälöityyn vuoro¬vaikutteiseen ohjaukseen perustuvalle hyvinvointipalvelukonseptille, jolla voidaan ehkäistä ikääntyneiden syrjäytymistä ja edistää heidän hyvinvointiaan. Esiselvityksen tarkastelun painopiste on hankkeen tavoitteiden mukainen.

Löydät esiselvityksen aihealueet vasemmasta navigointipalkista. Esiselvityksen tiivistelmä.

Viittaukset: Keränen Niina, Maarit Kangas, Heidi Enwald, Milla Immonen, Heidi Similä, Timo Jämsä ja Raija Korpelainen. Esiselvitys ikääntyneiden hyvinvointia tukevista sähköisistä palveluista 12/2015 [verkkojulkaisu] Saatavissa http://www.oulu.fi/gasel/esiselvitys

Viimeksi päivitetty: 16.3.2016