GASEL-hanke

PROJECT INFORMATION IN ENGLISH

GASEL-hankkeen tavoitteena on luoda monialainen yhteistyöverkosto sekä tutkia ja luoda vaatimusmääritykset uudenlaiselle, ikääntyneiden omaan osallisuuteen ja vertaisverkostoon sekä räätälöityyn vuoro­vaikutteiseen ohjaukseen perustuvalle hyvinvointipalvelukonseptille, jolla voidaan ehkäistä ikääntyneiden syrjäytymistä ja edistää heidän hyvinvointiaan. Tutustu hankkeen toimintaan lukemalla sen uutissivut.

GASEL-hyvinvointipalvelun suunnittelussa kohderyhmä osallistetaan suunnittelusta lähtien. Palvelu perustuu monitieteelliseen tutkimusnäyttöön ja ennalta kerättävään laajaan tausta-aineistoon, sisällöt suunnitellaan kohderyhmä huomioiden ja palvelun räätälöintityökalut suunnitellaan ikääntyneiden liikunta-aktiivisuuden ja elämäntapa­muutosvalmiuden mukaan, fyysinen aktiivisuus mitataan objektiivisesti ja päivittäisestä arkiaktiivisuudesta palkitaan pelillisessä palvelu­alustassa. Lisäksi palvelua on kehittämässä monialainen tutkijaryhmä yhteistyössä sellaisten yritysten kanssa, joiden huippuosaaminen on ikääntyneille tuttujen teknologioiden ja medioiden kehittämisessä.

Projekti tukee internet- ja mobiilipohjaisten ratkaisujen ja palvelujen tutkimusta, kehittämistä ja käyttöönottoa uusilla liiketoiminta-alueilla, kansalaisen terveydessä ja hyvinvoinnissa ja terveys- ja hyvinvointialan ammattilaisen piirissä. Sähköisten etäpalveluiden hyödyntäminen vähentää terveyspalvelujärjestelmän kuormitusta. Projekti luo lisäksi mahdollisuuden visioida tulevaisuuden palveluliiketoimintamalleja, ja vastata palvelujärjestelmän laatu- ja vaikuttavuusmäärittelyihin.

Hanke on Innovaatiorahoituskeskus Tekesin rahoittama. Hankkeen toteuttavat Oulun yliopisto, Oulun Diakonissalaitos, Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, BelleGames Oy, BonWell Intelligence Oy, HappyWise Oy, IsComOy, Mawell Oy, ja Caritas säätiö. Kansainvälisinä yhteistyökumppaneina ovat Sendai-Finland Wellbeing Center (Japani), Tohoku University (Japani), Kyoto University, Kyoto (Japani), Estonian HealthTech (Viro), Luleå Luleå University of Technology (Ruotsi) ja The Department of Health, Social Social Services and Public Safety (Pohjois-Irlanti).

 

Viimeksi päivitetty: 16.9.2016