Hanke-esittely

Osallistava räätälöity etäpälvelukonsepti ikääntyneiden terveyden edistämiseen (GASEL)

PROJECT INFORMATION IN ENGLISH

GASEL-hankkeen tavoitteena on luoda monialainen yhteistyöverkosto sekä tutkia ja luoda vaatimusmääritykset uudenlaiselle, ikääntyneiden omaan osallisuuteen ja vertaisverkostoon sekä räätälöityyn vuoro­vaikutteiseen ohjaukseen perustuvalle hyvinvointipalvelukonseptille, jolla voidaan ehkäistä ikääntyneiden syrjäytymistä ja edistää heidän hyvinvointiaan.

GASEL-hyvinvointivalmennus sisältää useita elementtejä:

  • kohderyhmä osallistetaan suunnittelusta lähtien
  • palvelu perustuu monitieteelliseen tutkimusnäyttöön ja ennalta kerättävään laajaan tausta-aineistoon
  • sisällöt suunnitellaan kohderyhmä huomioiden ja palvelun räätälöintityökalut suunnitellaan ikääntyneiden liikunta-aktiivisuuden ja elämäntapa­muutosvalmiuden mukaan
  • fyysinen aktiivisuus mitataan objektiivisesti ja päivittäisestä arkiaktiivisuudesta palkitaan pelillisessä palvelu­alustassa

Lisäksi palvelua on kehittämässä monialainen tutkijaryhmä yhteistyössä sellaisten yritysten kanssa, joiden huippuosaaminen on ikääntyneille tuttujen teknologioiden ja medioiden kehittämisessä.

Projekti tukee internet- ja mobiilipohjaisten ratkaisujen ja palvelujen tutkimusta, kehittämistä ja käyttöönottoa uusilla liiketoiminta-alueilla, kansalaisen terveydessä ja hyvinvoinnissa ja terveys- ja hyvinvointialan ammattilaisen piirissä. Sähköisten etäpalveluiden hyödyntäminen vähentää terveyspalvelujärjestelmän kuormitusta. Projekti luo lisäksi mahdollisuuden visioida tulevaisuuden palveluliiketoimintamalleja, ja vastata palvelujärjestelmän laatu- ja vaikuttavuusmäärittelyihin.

Hanke on Innovaatiorahoituskeskus Tekesin rahoittama. Muihin rahoittajiin ja yhteistyökumppanehin voi tutustua yhteistyö-sivulla.

 


GASEL-hankeen yhteystiedot

Hankejohtaja
Professori Raija Korpelainen
Oulun yliopisto, Oulun Diakonissalaitos
raija.korpelainen(at)odl.fi

Hankkeen varajohtaja
Professori Timo Jämsä
Oulun yliopisto
timo.jamsa(at)oulu.fi

Projektipäällikkö
Maarit Kangas
maarit.kangas(at)oulu.fi
Oulun yliopisto
Biolääketieteen laitos/lääketieteen tekniikan yksikkö
PL 5000
90014 Oulun yliopisto

 

 

Viimeksi päivitetty: 29.3.2016