Heidi Enwald, FT

Hän on kiinnostunut siitä, miten terveystietoa tulisi esittää erilaisille ihmisille, jotta tieto olisi mahdollisimman vaikuttavaa. Hänen tutkimusaiheensa liittyvät ihmisten informaatiokäyttäytymiseen, terveystiedon lukutaitoon, yksilöiden välisiin eroihin, terveyskäyttäytymisen muutokseen, terveysviestintään ja terveystiedon räätälöintiin. Terveystiedon räätälöinnillä tarkoitetaan terveystiedon esittämistä eri tavoin erilaisille ihmisille. Heidi väitteli aiheesta joulukuussa 2013 Informaatiotutkimuksen oppiaineesta, Oulun yliopistolta.

GASEL-hankkeessa tullaan suunnittelemaan ikääntyneille palveluita, joissa sisältöä esitetään räätälöintiä hyödyntäen. Lisäksi hankkeessa kerätään tietoa mm. ikääntyneiden informaatiokäyttäytymisestä, terveystiedon lukutaidon tasosta ja tiedon tarpeista.

Sähköposti: heidi.enwald(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 2.7.2014