Julkaisut

 

GASEL-hankkeessa kerätään tutkimustietoa ikääntyneiden henkilöiden hyvinvoinnista ja sen tukemiseen soveltuvasta etäpalvelusta. Sen lisäksi kerätään laajasti tietoa heidän liikuntasuhteesta, elintavoista ja informaatiokäyttäytymisestä. Tutkimusaineistoa kerätään kyselyillä, haastatteluilla, suunniteltavan hyvinvointipalvelun komponentien ja toimintojen testauksella loppukäyttäjillä. Tietoa kerätään sekä paikallisesti Oulun alueella että kansallisesti ja kansainvälisesti. Tutkimustuloksia on tarkoitus julkaista sekä kansainvälisissä että kansallisissa julkaisuissa. Hankkeessa on aloitettu useita opinnäytetöitä.

Projekti tukee internet- ja mobiilipohjaisten ratkaisujen ja palvelujen tutkimusta, kehittämistä ja käyttöönottoa uusilla liiketoiminta-alueilla, kansalaisen terveydessä ja hyvinvoinnissa ja terveys- ja hyvinvointialan ammattilaisen piirissä.

 

 

Viimeksi päivitetty: 24.6.2014