Tieteelliset julkaisut

Tieteelliset artikkelit, esitykset ja posterit

2020

Immonen M, Haapea M, Similä H, Enwald H, Keränen N, Kangas M, Jämsä T, Korpelainen R (2020) Association between chronic diseases and falls among a sample of older people in Finland. BMC Geriatr >225, https://doi.org/10.1186/s12877-020-01621-9

Milla Immonen (2020) Risk factors for falls and technologies for fall risk assessment in older adults, Väitöskirja, Oulun yliopisto  http://urn.fi/urn:isbn:9789526225067

2018

Ollanketo M, Korpelainen R, Jämsä T, Kangas M, Koivumaa-Honkanen H, Immonen M, Enwald H, Elo S (2018) Perceived loneliness among home-dwelling older adults with and without memory disorder: A population-based study, Nordic Journal of Nursing Research 0(0) 1-9.

Similä H, Immonen M, Toska-Tervola J, Enwald H, Keränen N, Kangas M, Jämsä T, Korpelainen R (2018) Feasibility of Mobile Mental Wellness Training for Older Adults, Geriatric Nursing 39 (2018) 499–505, https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2018.02.001

Saatavilla 13.12.2018 asti linkistä https://authors.elsevier.com/a/1XxsMivONMkec

2017

Similä, Heidi (2017) Assessing fall risk of older adults using accelerometry-based methods. VTT Science 163. Väitöskirja. URI: http://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2017/S163.pdf

Enwald H, Hirvonen N, Kangas M, Keränen N, Jämsä T, Huvila I & Korpelainen R (2017) Relationship between Everyday Health Information Literacy and Attitudes towards Mobile Technology among Older People, Proceedings of European Conference on Information Literacy (ECIL) 2017, September 18-21, St Malo, France. Abstracts. ISBN: 978-2-9561952-0-7

Enwald H, Kangas M, Keränen N, Immonen M, Similä H, Jämsä T & Korpelainen R (2017) Health information behaviour, attitudes towards health information and motivating factors for encouraging physical activity among older people: differences by sex and age In Proceedings of ISIC, the Information Behaviour Conference, Zadar, Croatia, 20-23 September, 2016: Part 2. Information Research, 22 (1) http://www.informationr.net/ir/22-1/isic/isic1623.html

Keränen NS, Kangas M, Immonen M, Similä H, Enwald H, Korpelainen R, Jämsä T (2017) Use of Information and Communication Technologies Among Older People With and Without Frailty: A Population-Based Survey. J Med Internet Res, 19(2):e29. Saatavilla.

2016

Enwald H, Kangas M, Keränen N, Korpelainen R, Huvila I, Jämsä T (2016) Opinions and Use of Mobile Information Technology Among Older People in Northern Finland – Preliminary Results of Population Based Study. Proceedings of the Annual meeting of the Association for Information Science and Technology, vol 53. 79th ASIS&T annual meeting Oct 14-18, 2016, Copenhagen, Denmark. Available at: https://www.asist.org/files/meetings/am16/proceedings/

Enwald H, Korhonen K, Tuomaala M, Kangas M, Jämsä T , Korpelainen R (2016) Ikääntyneiden liikuntatietokäyttäytyminen: väestöpohjainen GASEL-tutkimus. Informaatiotutkimus, 35 (1-2). Avoimesti saatavissa: http://ojs.tsv.fi/index.php/inf/article/view/58978

Immonen M, Similä H, Keränen N, Kangas M, Tornberg J, Enwald H, Jämsä T, Korpelainen R (2016) Small-scale study of usability  and feasibility of a mobile application to support independent exercise  between of intensive rehabilitation periods of patients with Parkinson’s disease. Proceedings in the Nordic eHealth 2016 & 21st Finnish National Conference on Telemedicine and eHealth. 14.-16.4.2016. Page 101.

Keränen NS, Helakari H, Lahti J, Similä H, Immonen M, Kangas M, Enwald H, Kallinen M, Korpelainen R,  Jämsä T (2016) Feasibility of home-based cognitive telerehabilitation- a pilot study. Proceedings in the Nordic eHealth 2016 & 21st Finnish National Conference on Telemedicine and eHealth. 14.-16.4.2016. Page 107.

2015

Enwald H, Kangas M, Keränen N, Immonen M, Similä H, Jämsä T & Korpelainen R (2015) Everyday health information literacy of older people in Finland – The GASEL project. 3rd European Health Literacy Conference, 17.-19.11.2015, Bryssel, Belgia. Posteriesitys. Lue myös tiedeuutinen.  More info in English.

Milla Immonen, Heidi Similä, Heidi Enwald, Niina S. Keränen, Jaakko Tornberg, Maarit Kangas, Marjukka Nurkkala, Timo Jämsä ja Raija Korpelainen (2015) Malnutrition Is Associated With Risk of Falls - Importance of Nutritional Guidance in Novel Fall Prevention Technologies. Proceedings in IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Volume: 37. Posteriesitys. Lue myös tiedeuutinen.

Enwald H, Kangas M, Keränen N, Immonen M, Similä H, Jämsä T & Korpelainen R: Health information behaviour in relation to physical activity of older people in Finland - The GASEL project. Meeting of the International Society for Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA), 3.-6.6.2015 Edinburgh, UK. Posteriesitys

Enwald H, Kangas M, Keränen N, Immonen M, Similä H, Jämsä T & Korpelainen R: Health information behaviour of Finnish elderly - The GASEL project. Information: Interactions and Impact (i3) Conference, 23.-26.6.2015 Aberdeen, UK. Konferenssiesitys. Lue myös Tiedeuutinen.  More info in English.

2014

Heidi Enwald, Maarit Kangas, Niina Keränen, Milla Immonen, Heidi Similä, Timo Jämsä ja Raija Korpelainen (2014) Ikääntyneiden informaatiokäyttäytyminen ja GASEL-hanke, Informaatiotutkimus 33:3. Kongressiesitys. Abstrakti. Tiedeuutinen 1. Tiedeuutinen 2.

Timo Jämsä, Maarit Kangas, Irene Vikman, Lars Nyberg ja Raija Korpelainen Raija (2014) Fall detection in the older people: from laboratory to real-life. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2014, 63, 3, 253–257. Kongressiesitys. Artikkeli. Tiedeuutinen.

 

Viimeksi päivitetty: 18.12.2020