Milla Immonen, FM

Hän on kiinnostunut siitä, miten kaatumisia ja erityisesti kaatumisten aiheuttamia murtumia pystytään ennaltaehkäisemään.  Väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten teknologia voisi auttaa iäkkäiden kaatumisriskin havaitsemisessa ja merkittävimpiin tunnettuihin riskitekijöihin puuttumisessa. Tutkimuksessa pohditaan myös, miten kaatumisriskin havaitsemista voisi automatisoida siten, että arviointi ei vaikuta riskinarvion kohteena oleva henkilön päivittäisiin toimiin. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on kerätä tietoa ikääntyneiden kaatumis- ja murtumariskiin vaikuttavista tekijöistä ja hyödyntää tätä tietoa teknologiankehityksessä.

Sähköposti: milla.immonen(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 4.7.2014