Nuorten ja eläkeikäisten liikkumista rajoittavat tekijät

Liikunta on yksi keino edistää terveyttä ja ylläpitää toimintakykyä. Vähäinen fyysinen aktiivisuus, huono fyysinen kunto ja runsas istuminen ovat terveydelle haitallisia. Huomattava osa eri ikäryhmistä ei liiku terveytensä kannalta riittävästi. Nykyisellään useimmat fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen liittyvät hankkeet on kohdennettu nuorille tai työikäisille. Siksi onkin mielenkiintoista tutkia poikkeavatko liikuntaa rajoittavat tekijät eri ikäryhmissä. Suvi Nurmi tutki opinnäytetyössään liikuntaa rajoittavia tekijöitä nuorilla ja yli 65-vuotiailla. Tutkimuksessa hyödynnettiin MOPO- ja GASEL-hankkeiden kyselyaineistoja. Lue tiedeuutinen.

Viimeksi päivitetty: 28.8.2017