Opinnäytetyöt

Opinnäytetyöt

2017

Lopputyö, Diakonia-ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK), Lapin ammattikorkeakoulu, hyvinvointipalveluiden osaamisala, vanhustyön koulutusohjelma, geronomi (AMK): Tapio Tarvas ja Leena Ojutkangas: Oululaisten ikääntyneiden omaishoitajien fyysinen aktiivisuus ja sitä rajoittavat tekijät.

Erikoistyö, Oulun yliopisto, Lääketieteen tekniikka: Nurmi Suvi: Liikuntaa rajoittavat tekijät nuorilla ja yli 65-vuotiailla

2016

Projektityö, Oulun yliopisto, Lääketieteen tekniikka: Eveliina Seppälä: Mobiilisovellukset ikääntyneiden ravitsemustilan seuraamiseen.

Erikoistyö, Oulun yliopisto, lääketieteen tekniikka: Riikka Niemelä: Iäkkäiden kaatumisriskin (FRAT-Up) määritys GASEL-kyselyn aineistosta.

Projektityö, Oulun yliopisto, Lääketieteen tekniikka: Heta Helakari: User Experience and usability of home-based cognitive rehabilitation. 

2015

Pro gradu, Oulun yliopisto, Informaatiotutkimus: KorhonenKirsi & Tuomaala Merja, Ikääntyneiden liikuntatieto käyttäytyminen: Väestöpohjainentutkimus GASEL-hankkeesta. Luettavissa täältä

Erikoistyö, Oulun yliopisto, Lääketieteen tekniikka: Elina Salla, Mobiilit liikuntasovellukset ikääntyville.

Projektityö, Oulun yliopisto, Lääketieteen tekniikka: Clara Sanz Morère, Dynamic measurements of gait and balance with footwear sensors and comparison with measurements using standard methods

2014

Projektityö, Oulun yliopisto, Lääketieteen tekniikka: Jakub Kopal, Calibration of SmartSole footwear sensors

Viimeksi päivitetty: 12.4.2018