GASEL-hankeen työpaketit

Tutkimus

 

GASEL-hankkeen tutkimuskohteena on osallistava ikääntyneiden hyvinvointia tukeva etäpalvelukonsepti. Keskeistä tässä palvelukonseptissa on yksilöllinen, ikääntyvälle räätälöity sisältö. Palvelu toteuttaa interaktiivisen, pelillistetyn, osallistavan sosiaalisen verkoston. Palvelukonseptissa julkiset, yksityiset, kolmannen sektorin ja kansalaisen itse tuottamat palvelut on saatavilla etäversiona yhdestä paikasta helpolla ja motivoivalla tavalla.

Hyvinvointipalvelukonseptin tutkimus- ja kehitystyö etenee iteratiivisena suunnitteluprosessina, jossa ikääntyneet kansalaiset, ikääntyneiden parissa työskentelevät esim. sosiaali- ja terveystoimen ammattilaiset, tutkijat ja muut sidosryhmät osallistetaan kehitteillä olevan palvelun tausta-aineiston keruuseen ja suunnittelu- ja testaustyöhön koko prosessin ajan. Iteratiivinen T&K-prosessi etenee seuraavien vaiheiden mukaan: esiselvitys, vaatimusmäärittely, suunnittelu, toteutus, testaus ja pilottihankkeen ja vaikuttavuus­tutkimuksen suunnittelu (Kuva).

Tutkimus on poikkitieteellistä yhdistäen terveystieteet, liikuntatieteet, lääketieteen tekniikka, tietotekniikka ja informaatiotutkimus. Hankkeessa toteutetaan laaja kysely ikääntyneille henkilöille, tehdään haastatteluja ja testataan hyvinvointia tukevan etäpalvelun toimintoja loppukäyttäjillä. Tutkimustuloksia käytetään palvelun suunnittelussa ja tulokset pyritään julkaisemaan tieteellillä foorumeilla. Hankkeessa on käynnistynyt useita väitöskirjatöitä.

Viimeksi päivitetty: 24.6.2014