Suomalaista sekapuumetsää

Metsiin perustuvat matkailun hiilipäästöjen kompensointimallit – Koillis-Suomi (MAHIS)

Project description

Matkailun kasvu ja ihmisten lisääntynyt ympäristötietoisuus ovat nostaneet matkailutoimialan kestävyyden yhä tärkeämmäksi tavoitteeksi. Erityisesti ilmastonmuutoksen näkökulmasta matkailu on haastava kokonaisuus, ja toimialaan kohdistuu paljon painetta hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Samaan aikaan kotimaisen hiilikompensaation mahdollisuudet ovat nousseet kiinnostuksen kohteeksi. ja kompensaatiokauppaa on viritelty pienimuotoisesti. Toiminnan laajamittaiseksi käynnistämiseksi tarvittavaa tutkimukseen perustuvaa syvällistä tietoa ei kuitenkaan ole saatavilla.

Metsiin perustuvat matkailun hiilipäästöjen kompensointimallit – esimerkkinä Koillis-Suomi (MAHIS) -hanke vastaa näihin haasteisiin. Tavoitteena on selvittää ja arvioida Koillis-Suomeen parhaiten soveltuvia kotimaiseen kompensaatioon perustuvia malleja. Näiden mallien kehittäminen on ilmastovaikutusten ja ympäristötietoisuuden kasvun vuoksi välttämätöntä matkailusektorille. Niiden avulla voidaan myös kehittää maaseudun elinvoimaa.

Hanke toteutetaan Kuusamossa, Taivalkoskella ja Pudasjärvellä ajalla 1.1.2021–31.12.2022. Toteuttajina ovat Oulun yliopiston maantieteen ja kulttuuriantropologian tutkimusyksiköt yhdessä Naturpolis Oy:n ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa. Lisäksi tehdään yhteistyötä Pudasjärven Kehityksen, alueen matkailuyhdistysten, puutoimialayhdistyksen, Metsäkeskuksen sekä muiden metsäalan toimijoiden kanssa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 299 745,52 euroa. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun 2014–2020 -kehittämisohjelmasta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle 100 %:n rahoituksen (EU + valtio).

Lisätietoja: Tutkijatohtori Kaarina Tervo-Kankare, kaarina.tervo-kankare@oulu.fi, 050 350 7159

Project coordinator

University of Oulu

Research groups

  • Matkailumaantiede
  • Kulttuuriantropologian tutkijat

People

Kaarina Tervo-Kankare

Tutkijatohtori

Élise Lépy

Researcher